Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Αλλη μια πιστοποίηση από την ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ για το σεμινάριο 60 ωρών που παρακολούθησα με τίτλο ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αλλη μια πιστοποίηση από την ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ για το σεμινάριο 60 ωρών που παρακολούθησα με τίτλο ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 90 ΣΤΑ 100