Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΚΡΟΣΤΙΧΟ ΜΟΥΣε μια πρόσφατη πρόσκληση για κάποια Ανθολογία έγραψα για πρώτη φορά την μορφή των ποιημάτων που λέγεται "Ακρόστιχο "δηλαδή στο όνομα του φίλου και εκλεκτού Yayati Madan G Gandhi σε κάθε γραμμα γράφεις δίπλα μια πρόταση με αρχικό γραμμα το δεδομένο Ελπίζω να αρέσει
In a recent call for an Anthology I wrote for the first time in the form of poems called "acrostic" ie the friend's name and prestigious Yayati Madan G Gandhi at every Secretarial writing by a proposal with the initials given
I hope you like

Acrostic (Yayati Madan G Gandhi)

Yield of love compassion and sensitivity 
Acquiesce in peace and kindness 
You in all Memories that you deserve
An inspirational delicate soul, with an enlightened bliss
The human being is united with the Mystic 
Inexhaustible source spirit 
Meditation spiritual heart secret scripture sealed with silence
Affection with spiritual virtuous life 
Divine peace which the days secrets sculpts 
Attraction of the Spirit, divine gratitude
Nourish the soul with rivers of light 
Generosity, kindness, charity spirit of brotherhood,and love of neighbor 
Giving without expectation of reward 
Α divine influence sacred revelation in a majestic universe
Noisiness solitary moments with veil of silence 
Deeply hidden power the force that causes the emotions and the mind 
Humanitarianism and the reason of human benevolence 
Igniting sun in towering ideals
H Καρποφορία της αγάπης της συμπόνιας και της ευαισθησίας
Συναινεί στην ειρήνη και την καλοσύνη
Εσύ σε όλες τις ακριβές μνήμες
Μια εμπνευσμένη λεπτή ψυχή με ευτυχία φωτός
Η ανθρώπινη ύπαρξη ενώνεται με τον μύστη
Ανεξάντλητη πηγή πνεύματος
Του διαλογισμού η πνευματική καρδιά μυστική γραφή σφραγισμένη με την σιωπή
Στοργή με πνευματική ενάρετη ζωή
Θεϊκή ειρήνη που τις μέρες μυστικά σμιλεύει
Έλξη του Πνεύματος, θεία ευγνωμοσύνη
Τρέφει την ψυχή με ποτάμια του φωτός
Γενναιοδωρία, ευγένεια, φιλανθρωπία πνεύμα της αδελφοσύνης, και αγάπης προς τον πλησίον
Δίνοντας χωρίς προσδοκία ανταμοιβής
Μια θεϊκή επίδραση ιερή αποκάλυψη σε ένα μαγευτικό σύμπαν
Θορυβώδες μοναχικές στιγμές με πέπλο σιωπής
βαθιά κρυμμένη η δύναμη που προκαλεί τα συναισθήματα και το μυαλό
Ανθρωπισμός και ο λόγος της ανθρώπινης καλοσύνης
Ανάφλεξη ήλιου σε πανύψηλα ιδανικά