Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

358

Να ευχαριστήσω ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΙΣ-ΚΡΙΣ 
Συγχαρητήρια,

Η τύχη σου χαμογέλασε :-) 

Κέρδισες προϊόντα Κρις Κρις "Φέτες Ζωής" προϊόντα Κρις Κρις “Φέτες Ζωής” και συγκεκριμένα 1 συσκευασία Κρις Κρις "Φέτες Ζωής" Χωριάτικο 575γρ, 1 συσκευασία Κρις Κρις "Φέτες Ζωής" Ολικής Άλεσης 575γρ, 1 συσκευασία Κρις Κρις "Φέτες Ζωής" 
Σταρένιο 575γρ, 1 συσκευασία Κρις Κρις "Φέτες Ζωής" Ψίχα Ολικής Άλεσης 475γρ.
368
Dear Eftichia,

Your submission, "AND YOU", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=251450


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 251450.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com
359

Which story was your favorite from Week 157: Amnesia?

Vanish by CJ

2 votes, 28.6%

Amnesia by Rob

2 votes, 28.6%

* With Bare Hands by Kapardeli

1 vote, 14.3%

George by Victor

1 vote, 14.3%

One for the Road by Gary

1 vote, 14.3%

Some Things You Don't Forget by Tim

0 votes, 0.0%

Untitled by Mari-Jane

0 votes, 0.0%

Forgotten by N.A.

0 votes, 0.0%

Last Night by Amy

0 votes, 0.0%

The Diver by Karl Ivan

0 votes, 0.0%

Which poem was your favorite from Week 157: Amnesia?

* People with thousands of sames by Kapardeli

2 votes, 33.3%

Car Accident by Andrea

2 votes, 33.3%

hanging from the rafters in the sky by Kat

2 votes, 33.3%

Remember by Rikki

0 votes, 0.0%

Pilings by M

0 votes, 0.0%

unknown title by Belly

0 votes, 0.0%

Patterns in the Mist by Ryan

0 votes, 0.0%

We are All Puzzles with Missing Pieces by Jim

0 votes, 0.0%

For never and ever by Paula

0 votes, 0.0%

I Had Forgotten by Kristen

0 votes, 0.0%

Amnesia's Afterlife Saga by Ellis

0 votes, 0.0%

Untitled by Trish

0 votes, 0.0%

Mold by Al

0 votes, 0.0%
360
Dear Eftichia,

Your submission, "HANDS", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=251629

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 251629. You can use this ID to find your submission on our website.

Dear Eftichia,

Your submission, "LOST THE WHEEL BLOSSOM", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=251621


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 251621. You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response. You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet. Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page. There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings. Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community. Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old. There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com
361
Dear Eftichia,

Your submission, "THOUGHTS", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).
The ID that we have assigned to you for your submission is 251653.  You can use this ID to find your submission on our website.
Dear Eftichia,

Your submission, "PEOPLE WITH THOUSANDS OF NAMES", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=251651


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 251651.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com
Dear Eftichia,

Your submission, "STAR LIBATION", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=251784


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 251784.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com
Dear Eftichia,

Your submission, "FERTILE LAND", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=251867


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 251867.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com
Dear Eftichia,

Your submission, "COMRADES", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=251958


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 251958.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com
Dear Eftichia,

Your submission, "TIME AND DEATH THE HIDDEN THREAT OF DEATH-BIRTH SOME THOUGHTS MY", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.com/displayonedoc.aspx?docid=251989


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 251989.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com
362

το ποιημα μου ω νεότης !!!!!!!!!απο την  Bea Garth


THANKS 

Dear Readers, writers, artists,

I am announcing the early Spring 2013 edition of Eos: The Creative Context at 
http://eosthecreativecontext.com/
.

In it we have a lively group of poems and visual art, as well as a literary review and the Thursday, March 28th literary event "Exploring the Beat Spirit" at the Camden Community Center (hey that is later today--although I have announced it previously--you can read more about it in the promo on Eos as well as note it being mentioned in the Review of Howard Pugh).

So do feel free to peruse the following and enjoy it forthwith.

Also note next time around I will have more social and political commentary and a recipe or two as well as more excellent poems and visual art. But enough is enough this time around.

No doubt I was not the only one to have a difficult beginning of the year (which made delivery of this issue more difficult--but hopefully more well examined and "cooked" so to speak!).

The next few months are considered by astrologers to be the beginning of a two year time of excitement and more turmoil, due to Pluto in Capricorn square Uranus in Aries tightening up. It will likely affect our economic, political and geological/environmental stability (or lack of it). Its likely things will rattle and roll one way or another in many unexpected ways for a good period of time! (Perhaps all to the overall good despite our likely discomfort, IMHO! since many needed changes are overdue).

However this rare astrological square exhibits itself on a large scale (the last time being 1933!), the planetary energies should boost our creativity if we give them half a chance. Things are afoot IMHO. I believe its best to be part of making changes in one's life. Whatever I can do to positively effect politics, the inner spirit and culture is my plan--even if that boils down to doing the hard nasty inner work of being more expressive as a writer, artist and editor. What might be your plan?

Be looking for some feisty next issues of Eos is all I can say! While enjoy what I have served up for you this time as the Goddess begins to unfold her loveliness from our collective and individual expression (Love and our Inner and Outer Nature thus being often expressed this early Spring):
-----------

So here's the line up for the Early Spring 2013 issue:

"A Paen to Nature: Review of Howard Pugh's Poetry" by Bea Garth
accompanied by Bea Garth's photo "Blue and Lavender Chorus."

Two wonderful poems by Howard Pugh from his Pastoral Sketches series: "Youth" and "Age"
accompanied by Lynn Rogers' lovely watercolor "Boats to Gogh (brightened)."

A topsy turvy poem by Chris Arcus called "Giddy" about modern life,
accompanied by Erik Kaye's delightful ink brush on paper: "Brushstrokes, Duotonee"

"The Room," by Bea Garth -- a poem about love and loving, combining Spirit with exuberance,
with Bea's pen and ink she calls "Lovers"

"Oh!!! Youth" is a lovely poem by the Greek poet Eftichia Kapadeli on what it means to be young
which is accompanied by a sensitive yet energetic painting of a "Black and White Ballerina" by Al Preciado

The poem "Chinle" by newcomer Melissa Beasely describes part of the dilemma we often have being in love
which is accompanied by the watercolor painting "Self Portrait Off an Old Photograph" by Erik Kaye

"Exploring the Beat Spirit" is a write up about the March 29th literary event at the Camden Community Center in San Jose, CA featuring the poet Howard Pugh and Al Hinkle, the "Last Man Standing" of the Kerouac's "On the Road" group.

"Untamed," by Chris Arcus is an ironic poem again on love, this time not cherished
accompanied by a praying Mantis-like abstracted painting by Tim Cottengim

"Four on the Run" and "Madison" are two lovely expressive acrylic paintings of horses and a horse rider by Elizabeth Parashis.

"At the River" is a mixed media painting by Bea Garth.

And if you wish, scroll a little further down to see Howard Pugh's poems in the December 2012 issue of Eos. You won't be disappointed (also mentioned in the Review of his poetry above). Howard's poem "To the Apocalypse" will not disappoint.

-----

Again, enjoy!

363
http://www.amazon.co.uk/Hope-Springs-A-Turtle-ebook/dp/B00BWRYTK2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1364285446&sr=8-1 ανθολογια 2013 με το ποιημα ΟΛΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΝ

364
Thanks Jeff ......
Dear Eftichia,

Your submission, "GREEK", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=252608


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 252608. You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response. You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet. Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page. There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings. Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community. Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old. There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
Voices Net.com

Your submission, "PEACE UNIVERSAL GOOD", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).
The ID that we have assigned to you for your submission is 252661.  You can use this ID to find your submission on our website.
Dear Eftichia,

Your submission, "A CITY ONE WISH", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=252657

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 252657. You can use this ID to find your submission on our website.


Dear Eftichia,

Your submission, "XAI-KOU", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=253222


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 253222.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com
Dear Eftichia,

Your submission, "ROADS "GREEK" THE "WAY" OF LIFE", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.com/displayonedoc.aspx?docid=253323


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 253323.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com
365
http://atunis.forumotion.com/ thanks my best friend Agron !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
366
http://diasporic.org/magazine/ma/

Η Διασπορική Λογοτεχνική Στοά και οι λογοτέχνες που συμμετέχουν στην ειδική αυτή έκδοση επιθυμεί να προσφέρει φόρο τιμής στην πιο τρυφερή ύπαρξη της ζωής του κάθε ανθρώπου τη μητέρα. Έτσι συγκέντρωσε μερικές ποιητικές εκφάνσεις μελών και μη και τις προσφέρει σαν ένα μπουκέτο συναισθημάτων,
ένα ειδικό γράμμα σε όλες τις γλυκιές μητέρες αυτού του κόσμου.
Συμμετέχουν 21 λογοτέχνες στην Ελληνική κυρίως αλλά και στην αγγλική.
Ελπίζουμε να το απολαύσετε.
2013
367 
  27-5-2013

Αποτελέσματα 1ου Διεθνή ποιητικού Διαγωνισμού ΟΛΤΕΠΑ

.
.
ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΚ 64008 ΠΟΔΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
1ος Διεθνή Ποιητικός Διαγωνισμός με θέμα „Έρως - Οίνος - Άμπελος“
Αποτελέσματα
ΒΡΑΒΕΙΑ
Α΄: Ειρήνη Πυλαρινού για το Ποίημα „Οίνος Ασίγαστος“
Β΄: Αναστασία Δεουδέ για το Ποίημα „Εροίνα“
Β΄: Δέσποινα Κονταξή για το Ποίημα „Έρως – Οίνος - Άμπελος“
Γ΄: Μάρκος Βαρδάκης για το Ποίημα „Φιλήδονοι Αντιοχείς“
Γ΄: Θεόφιλος Γιαννόπουλος για το Ποίημα „Βήματα στην Άμμο“
ΕΠΑΙΝΟΙ
Δέσποινα Ντάση για το Ποίημα „Θερινή Τριλογία“
Αλεξιάννα Τσότσου για το Ποίημα „Πάθος Οίνου“
Χρυσούλα Μπαμπαλιάρη για το Ποίημα „Η Γυναίκα της Αμπέλου“
Βασιλική Δραγούνη για το Ποίημα „Αμπελώνες“
Αναστασία Μιχελάκη για το Ποίημα „Έρωτας, όπως Οίνος…“
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Κωνσταντίνος Παπαγιάννης για το Ποίημα „Ο Έρωτας δεν είναι πια“
Αναστάσιος Γούναρης για το Ποίημα „Συνύπαρξη“
Νίκη Βλάχου για το Ποίημα „Στο Έδαφος των Ηδωνών το Γλαφυρό“
Αργύρης Γιουρούκης για το Ποίημα „Εροίλος“
Άννα Ιωαννίδου για το Ποίημα „Ψευδαίσθηση“
Αντώνιος Ευθυμίου για το Ποίημα „Οι Ληνοβάτες του Έρωτα“
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ – ΕΠΑΘΛΟ 200 € για τη Γιορτή Παγγαίου
που αθλοθετεί ο Δήμος Παγγαίου
Μαρία Παχίτη για το Ποίημα „Ωδή στον Βίβλινο Οίνο“
ΦΙΝΑΛΙΣΤ με σειρά συμμετοχής
Ευτυχία Καπαρδέλη Πάτρα
368
Να ευχαριστήσω την κ. Καιτη Λειβαδά για την αποστολή του περιοδικού Αριαδνη σχετικά με τον διαγωνισμό Συντροφικότητα Ευχαριστώ θερμά !!!!!!!!!!
369
Dear Eftichia,

Your submission, "THE LAMP OF THE SOUL", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=255219


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 255219.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.
370
371
7-6-2013
..πολύ για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση των βιβλίων του Διονύση Μαρίνου και περισσότερο για το όμορφο απόσπασμα που στείλατε.

Αν θέλετε μπορούμε να το δημοσιεύσουμε στον ιστότοπο με κάποια συνοδευτική φωτογραφία (όποια επιλέξετε εσείς)
Το koukidaki παραμένει ανοιχτό σε κάθε δημιουργό.
Τόσο σε θέματα επικοινωνίας, όσο και για δημοσίευση έργων.

Με εκτίμηση,

Τζένη Κουκίδου
Ευχαριστώ πολύ Τζενη !!!!!!!!!!Τιμή μου !!!!!
http://koukidaki.blogspot.gr/2013/06/o-kuklos-tis-diakrisis.html
372

http://www.freewebs.com/journeyintohope/poetryfromotherpeople.htm THANKS julia για το ποίημα μου Lord have mercy on me
Από την φιλη ΚΛΑΡΚ
373
Dear Eftichia,

Your submission, "MORMYRIZON = BURBLE", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=256125


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 256125.  You can use this ID to find your submission on our website.

Dear Eftichia,

Your submission, "HAI -KOY UNPUBLISHED", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=256098


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 256098.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.
374
28-6-2013
Μόλις μου το έστειλαν .......βραβεύτηκα με τρίτο βραβείο διηγήματος 
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α - Ν Ε Α Α Ρ Ι Α Δ Ν Η
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2012
“Σ υ ν τ ρ ο φ ι κό τ ητα” 
Την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013, στον Κήπο του ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ στην Αθή-
να και σε ατμόσαφαιρα εορταστική, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» και έγινε η απονομή των βραβείων.
Ι. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Α΄ Βραβείο: το μοιράσθηκαν οι ποιητές:
Ζήτα Καλογιάννη (Λάρισα) με το ποίημα «Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» (96)
Χάρης Μελιτάς (Αθήνα) με το ποίημα «ΑΓΑΛΜΑΤΑ» (18)
Β΄ Βραβείο: Γιάννης Παναγιώτου (Μήλος) με το ποίημα «Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ» (82)
Γ΄ Βραβείο: το μοιράσθηκαν οι ποιητές:
Σωτήρης Γυφτάκης (Καλαμάτα, Ραφτόπουλο Μεσσηνίας) με το ποίημα 
«ΣΕ ΣΕΝΑ» (48)
Αντώνιος Ευθυμίου (Αθήνα) με το ποίημα «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ» (13)
Ειρήνη Πεσιρίδη (Κοζάνη) με το ποίημα «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (22)
Α΄ Έπαινος: Μιλτιάδης Ντόβας (Ιωάννινα) με το ποίημα «ΝΙΚΩΝΤΑΣ» (89)
Χρυσάνθη Τσιάμτση (Θεσσαλονίκη - Βούπερταλ, Γερμανία)
με το ποίημα «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (44)
Βλάσια Φαϊδά (Αθήνα) με το ποίημα «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (15)
Β΄ Έπαινος: Αικατερίνη Γιαννακοπούλου (Λαμία) με το ποίημα «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (88)
Αθανάσιος Πανέλας (Θεσσαλονίκη) με το ποίημα «Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ» (81)
Αθανάσιος Πατεράκης (Χανιά) με το ποίημα «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ) (20)
Καίτη Παύλου-Σαμαρά (Μελβούρνη)
με την Ακροστιχίδα «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ) (68)
Ιγνάτιος Σανταβάς (Αθήνα - Ωρωπός)
με το ποίημα «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΞΙΑ) (70)
Φωτεινή Σασσάλου-Λαμπροπούλου (Αθήνα)
με το ποίημα «ΝΗΣΙΑ ΜΗΓΚΑΝ» (34)
Γ΄ Έπαινος: Άννα Ζαράρη (Βόλος) «Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» (79)
Χρήστος Μπαμπαλής (Αλεξανδρούπολη)
με το ποίημα «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ Τ’ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ (23)
ΙΙ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Α΄ Βραβείο: Μαίρη Υπερείδου-Χατζή (Καναδάς)
για το διήγημα «Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΥ ΤΑΪΖΕΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ» (41)
Β΄ Βραβείο: Αθανάσιος Πανέλας (Θεσσαλονίκη)
για το διήγημα «Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (80)
Γ΄ Βραβείο: Ροδαμάνθη Θεοδωρακάτου (Αργοστόλι)
για το διήγημα «ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ) (74)
Ευτυχία Καπαρδέλη (Πάτρα)
για το διήγημα «ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΧΕΡΙΑ» (31)
Α΄ Έπαινος: Κατερίνα Γιαννακοπούλου (Λαμία) για το διήγημα «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (87)
Χρυσάνθη Τσιάμτση (Γερμανία) για το διήγημα « ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (42)
Β΄ Έπαινος: Ειρήνη Δερμιτζάκη (Αθήνα - Λονδίνο)
για το διήγημα «ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ» (83)
Χρυστάλλα Ελευθερίου (Κύπρος) για το διήγημα «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ» (91)
Ελένη Λαμνάτου (Αθήνα) για το διήγημα «ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣ» (59)
Φωτίκα Μπίστολα (Αθήνα - Νέα Φώκαια)
για το διήγημα «Ο ΕΚΤΟΡΑΣ» (36)
Πανίκος Παναγή (Κύπρος) για το διήγημα «ΕΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» (66)
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Β΄ Βραβείο: Λάσκαρης Ζαράρης (Νέα Αγχίαλος)
για το δοκίμιο «Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
ΥΓΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (30)
Α΄ Έπαινος: Γιώργος Κουκοβασίλης (Πάτρα)
για το δοκίμιο «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (33)
Βασιλική Μυλωνοπούλου (Αθήνα)
για το ποιητικό δοκίμιο «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (53)
Β΄ Έπαινος: Ροδαμάνθη Θεοδωρακάτου (Αργοστόλι)
για το δοκίμιο «ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑΣ» (65)
Κώστας Λιάκος (Αθήνα) για το δοκίμιο «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (94)
Θ. Σαρηγιάννης (Σάμος) για το ποιητικό δοκίμιο «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (77)
Πουλχερία Σπηλιοπούλου (Αθήνα) για το δοκίμιο «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (29)
Καλλίτσα Τσιάρα (Αθήνα) για το δοκίμιο «ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ» (26)

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΒΑΛΗΣ: κριτικός, ποιητής
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ : κριτικός, ποιητής
Για το διήγημα: ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: εκδότης του περιοδικού
«Δευκαλίων ο Θεσσαλός», συγγραφέας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ : κριτικός, συγγραφέας
Για το δοκίμιο: ΛΙΤΣΑ ΛΕΜΠΕΣΗ : Μουσικολόγος,
μελετήτρια της λογοτεχνίας, ποιήτρια
ΚΑΙΤΗ ΛΕΙΒΑΔΑ : Εκδότρια του περιοδικού
«Νέα Αριάδνη», κριτικός
375

http://eftichiakapa.blogspot.gr/
Αυτή είναι η διεύθυνση του blog μου Μόλις ξεκίνησε και ζητώ συγνώμη για τα όποια λάθη .Θα ήθελα να ζητήσω από τους φίλους να διαλέξουν έργα τους που τους αρέσουν μαζί με ένα μικρό βιογραφικό και μια φωτογραφία .......Έχω διαβάσει πολλά από τα έργα σας αλλά δεν είμαι σε θέση να κρίνω αυτά που πραγματικά σας εκφράζουν Ευχαριστώ


376
Να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο της Minesota για την πιστοποιήση  coursera

https://www.coursera.org/maestro/api/certificate/get_certificate?course_id=970599
Παγκόσμια επιδημιολογία
377


Να ευχαριστήσω τον Τζεφ για τα ποιήματα μου που περάσαν την κριτική !!!!!!!!!!!
Dear Eftichia,

Your submission, "HEART LONELY", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=258215

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 258215. You can use this ID to find your submission on our website.


Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com


Dear Eftichia,

Your submission, "ANCIENT HERITAGE", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=258218

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 258218. You can use this ID to find your submission on our website


378
Dear Eftichia,

Your submission, "ALL OF LOVE", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=258720

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 258720.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.

Sincerely,

Jeff Humphrey
Founder
VoicesNet.com379

Dear Eftichia,

Your submission, "HAI-KOY", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=258810

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 258810.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.


380

I am grateful for your submission, the first seven (in your list above) are accepted for future publication inpoetryrepairs.com
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Hai (12 pieces)
Ruling Day
Love (as "Love in your own Embrace")
Innocence
Red Leaves and
ΟΛΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Your poetry is beautiful, an unforgiving loveliness that twists and turns the reader. Bravo!  But I must work some on your translations that sometimes makes little sense in English. Before I publish any of your work, I will show you what I have done to the English and you may approve or not.381
http://issuu.com/home/publications ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΟΥ 

382
http://www.captureminnesota.com/photos/1223000? page = 4 σχόλια # Ευχαριστω τος φιλους στην Μινεσότα
www.captureminnesota.com με ένα χαι-κου
Basking in the Sun for compassion and affection the lament of the world "scuffle with the times" "I change all the winds" ~ Eftichia Kapardeli, Greece
383

Dear Eftichia,

Your submission, "CORALS", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=259554

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 259554.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

We will notify you via email each time that your submission receives a response.  You can turn off these notifications in your member profile at VoicesNet.  Just click on the PROFILE button on the home page after signing in and then scroll down on that page.  There you will see how to turn off the receiving of email notifications to your writings.  Most people want this left on.

Thanks for contributing and being a member of the VoicesNet community.  Please continue to enjoy our international writing community, now over a decade old.  There is a lot do do.


Sincerely,
 


Jeff Humphrey
384
ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟ EPISTEME ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗΣΕ ΑΦΟΥ ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕ 4 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ 
Dear Contributor, 
We are glad to inform you that your poem/s has been published in our online journal Episteme, Vol. 2(2), September 2013. 
Web address: http://www.bharatcollege.in/episteme
Thank you for your intellectual contribution,
With regards and best wishes,
Dear Madam, 

In contents you need to scroll down to view your article. Click on down arrow. 
For your reference: 
http://www.bharatcollege.in/PDFs/all-of-love.pdf

Vrushali Kulkarni
Technical Editor
EPISTEME
Bharat College of Commerce and Science
Hendrepada, Kulgaon, Badlapur(W).
Phone No: 0251- 2670762 ext: 203; 9769838202
Fax No: 0251 - 2670756

385

Συμμετοχή  στην βραδια ποιήσης  100 ποιητές  για την Αλλαγη στην γη από KLARITA SELMANI ALBANIA Δυο ποιήματα 1)Αγέραστη Σοφία 2) Γόνιμη γη @!!!!!
386
Dear Eftichia,

Your submission, "ODYSSEUS LAERTES", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=260235


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 260235.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.
387
Αγαπητή φίλη καλημέρα
Σας συγχαίρω για την ποιοτική φωνή των στίχων σας!!!
Να είστε καλά και πάντα να δημιουρείτε!!!

Με εκτίμηση

Μαρία Κολοβού -Ρουμελιώτη

Άδυτες Διαδρομές http://mariakolovouroumelioti.blogspot.gr/
Ταξιδιώτης ο άνθρωπος σε ένα Κοσμικό ταξίδι. Αστρική σκόνη που στροβιλίζεται και χορεύει στα ρεύματα και στις δίνες του Απείρου...

·  Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ…
·   
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Χρυσάνθεμα  στην Πέτρα
ζεστά ακόμα από τον Ήλιο
μεγαλώνουν με τα βλαστάρια στον αγέρα
οι ρίζες τρυπούν την πέτρα
σκάβουν το χώμα και περιμένουν

Όμοια με το φως που πλέει
αρμονικά
με το χρώμα της φύσης ζυμωμένα
στους αγνοημένους δρόμους ...μοναχικά
με τις μυρωδιές από το βρεγμένο χώμα
πλασμένα

Το χαμόγελο σου  γεφύρι
για μένα
Ένας ήσυχος άνεμος
φέρνει την μυρωδιά ζεστού ψωμιού
για τους πεινασμένους
Στους μεγάλους δρόμους  με τις φωτιές
οι φίλοι
τα δάκρυα τους στεγνώνουν

Στις μικρές γωνιές στο χάρτινο
καπέλο σου  ονόματα με οδούς ,αριθμούς
πολιτείες μακρινές
που  γνώρισα
και ταξίδια που  έκανα μαζί σου
Γιατί, τα φιλιά δεν είναι αιώνια
γιατί σε αγκαλιάζω
τα χέρια μου, γέμισαν με
τα μαλλιά σου
στα σύνορα του κόσμου
η βουή, δεν ξεχωρίζει πρόσωπα
γιατί εκεί ..τα μεγάλα σου μάτια
γιατί, στα αλήθεια  για σένα
με παγωμένα χέρια
κράτησα τα πεπρωμένα

388

"Άρχουσα μέρα"-Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη Dimitris P. Kraniotis

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΑΝΙΩΤΗ  ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Ευτυχία Καπαρδέλη: "Άρχουσα μέρα"

Χρώματα από του Ήλιου
τα κρόσσια, διάχυτα
στης ελπιδοφόρας αυγής το φίλημα
χείλη κατακόκκινα, κερασένια

Έργο νέο γεννιέται
νέα ακούραστη σκέψη
στην συνωμοσία της σιωπής
στις ακύμαντες επιφάνειες
των νερών, στα φυλλώματα
ταξιδεύει

Με τα ακροδάχτυλα πλεγμένα
στην πλευρά του ουρανού
ολοκληρώνεται η αγάπη
Αχώριστη, Αξόδευτη, Αδιαίρετη , Άρχουσα 
Δημοσιεύτηκε 15 hours ago από τον χρήστη Dimitris P. Kraniotis

389
Dear Poet  :)

Thank you for submitting your work to the OPEN MIKE show on radio Winchcombe.
We look forward to reading your work and we will of course let you know if this
is to be broadcast in due course.


In the mean time and to show your support, please follow us on Twitter.
We promise not to overwhelm you with postings ... but you will be updated on
news and events as they unfold:

@openmike107

Thank you for joining us.
Sincerely 

Guy Hunter 
Radio Winchcombe / Open Mike Show 
www.radiowinchcombe.co.uk

107.1 FM and on line

390

World Poetry Proudly Presents Eftichia Kapardeli From Greece!

Posted on  by Ariadne
Ariadne’s note. A warm welcome to a talented Greek poetess Eftichia  Kapardeli! Our first feature from Greece. May we have many more!
ΓΕΦΥΡA
Στο ποτάμι του καιρού
το νερό
ξύπνησε ανυπόταχτο
σαν το ακούραστο κορμί
που την αγάπη
με φλέβα ζωντανή
μοιράζει
με την βροχή με
στόμα υγρό μαζί της να ενωθεί
 
Οι μέρες, πέτρινες εντολές
με χέρια  αξόδευτης
δύναμης
και με άσπρες πέτρες
του βυθού
χτίζω γέφυρα
δυο κόσμους, δυο δρόμους
δυο στεριές να ενώσω
τα όνειρα  από τις
όχθες της φθοράς να σώσ
 
Βυθίζομαι  στην πέτρα
γίνομαι στήριγμα γερό
Γέφυρα βάσταξε τον Ουρανό
το ξάστερο συναίσθημα
Bridge 
The river of time
water
woke rebellious
as tireless body
you love
vein with live
splits
with the rain
oral liquid together to unite
 
These days, stone commands
with hands, forces not spend
and white stones
the seabed
building bridges
Two worlds, two streets
two lands to join
dreams of
shores of wear to save
Immersed in stone
become solid support
Bridge lasted Heaven
the starry feeling
Eftichia  Kapardeli (C)

391
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΠΟΙΗΣΗ
24-10-2013
·                                  

"ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ WEBEX ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ EMAIL"
·                                  Στα πλαίσια του WORLD POETRY CANADA AND INTERNATIONAL PEACE POETATHON, που οργανώνει η διεθνής διαδικτυακή ομάδα ποιητών με εδρα τον Καναδά, World Poetry Canada and International, σας προσκαλώ , με τη βοήθεια της τεχνολογίας, που γνωρίζω από την ακαδημαϊκή μου εμπειρία, στη διοργάνωση μιας τηλεδιάσκεψης, τύπου webinar για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ , ώστε να συνδράμουμε πνευματικά σ' αυτή, ως Έλληνες ποιητές και διανοούμενοι. 
Η ανταπόκρισή σας, των φίλων ποιητών και φίλων της Ποίησης στην ανακοίνωση των σχεδίων μου, πριν λίγες μέρες, ήταν άκρως ενθαρρυντική. Οπότε προχωρώ και σας προσκαλώ μέχρι το Σάββατο 19/10 να μου αποστείλετε το προσωπικό mail σας με μήνυμα στο facebook, ώστε να σας στείλω ειδική πρόσκληση για την είσοδό σας στη διαδικτυακή αίθουσα της εκδήλωσης και αργότερα σχετική υπενθύμιση. Ο τρόπος συμμετοχής θα είναι πολυδύναμος. Θα μπορέσετε να αναρτήσετε με την καθοδήγησή μου κάποιο έργο σας ή άλλου γνωστού Έλληνα ποιητή με τη μορφή αρχείου στον πίνακα της εκδήλωσης, θα μπορέσετε να απαγγείλετε ό,τι αναρτήσατε ή απλά να απαγγείλετε, χωρίς γραπτή ανάρτηση, ένα κείμενο ή ποίημά σας για την ειρήνη με ζωντανό φωνητικό μήνυμα ή μέσω κάμερας. Θα μπορέσετε να σχολιάσετε μέσω chat και να συζητήσετε μεταξύ σας τα τεκταινόμενα. Θα μπορέσετε να συμμετέχετε σε σφυγμομέτρηση με ερωτηματολόγιο σχετικά με την ειρήνη, που θα διενεργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και σε πολλά άλλα, που αυθόρμητα, μέσω του δικού σας ενθουσιασμού, θα προκύψουν. Θα υπάρξει επίσης μια σχετική σύντομη εισήγηση με Power Point. Θα δεχτώ οποιαδήποτε σχετική ιδέα μου προτείνετε, μέχρι τη Δευτέρα, και θα προσπαθήσω να υλοποιηθεί. Το όλο γεγονός θα καταγραφεί, θα μεταφραστεί και θα αποσταλεί με τη μορφή βίντεο ή/και συνολικού αρχείου στην οργανωτική επιτροπή του Παγκοσμίου αυτού Ποιητικού Μαραθωνίου και θα παρουσιαστεί εν καιρώ σε σχετική εκδήλωσή τους, μαζί με τις υπόλοιπες ανά τον κόσμο καταγραφές ποιητικών γεγονότων για την ειρήνη! Ο ποιητικός αυτός Παγκόσμιος Μαραθώνιος ή Poetathon θα διαρκέσει έναν ολόκληρο χρόνο. Θα καταγραφεί ως συμβάν στο βιβλίο Γκίνες. Δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με χρήματα, πολιτική, ή οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα.
Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι τίποτε από τα παραπάνω. Είναι κάτι απλούστερο, που αφορά τις ψυχές μας και τις ευαισθησίες μας ως Ποιητές.
Ελπίζω να συμβάλλουμε και εμείς θετικά στην ευαισθητοποίηση για την Παγκόσμια Ειρήνη. Να ξαναφωνάξουμε δυνατά με το μεγαλείο του Ανθρωπισμού του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος, που φέρουμε εντός μας, μέσω της Παιδείας και της Παράδοσής μας. Να κάνουμε να ακουστεί και εκτός συνόρων ο υπέροχος Ελληνικός Λόγος. Να ξανααισθανθούμε "Ωραίοι ως Έλληνες" , έστω για μια ώρα. Μας χρειάζεται.
Σας ευχαριστώ δε εκ των προτέρων.

Χρύσα Βελησσαρίου
Καθηγήτρια Φυσικός και Ποιήτρια
Βραβευθείσα το 2011 με το Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια και "εκκολαπτόμενη" διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα "Φυσική και Ποίηση, μια καινοτόμος διδακτική πρόταση"
Υπερήφανη μητέρα τεσσάρων παιδιών
Διαδικτυακή σας φίλη


392

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ WEBINAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ SOON WITH ENGLISH SUBTITLES
http://www.youtube.com/watch?v=XJ1_cVj7i1o&feature=share&list=PLvL_pCCAdPF64kDl-lQ5FXSZ9xws9O1Cy


ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΗΝ ΧΡΥΣΑ ΠΟΥ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΤΕΛΕΙΑ 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ F 
http://www.youtube.com/watch?v=kYjv6PoNDPo&list=PLvL_pCCAdPF64kDl-lQ5FXSZ9xws9O1Cy

393
Dear Eftichia,

Your submission, "FLOWERS TENDERLY", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=261565

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 261565.  You can use this ID to find your submission on our website.

Since your writing is now online, you will receive responses from the general public and also from VoicesNet members about your submission.

394
Dear Eftichia,

Your submission, "PROUD SACRED LOVE", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:

   
http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=262552

Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 262552.  You can use this ID to find your submission on our website.
395

Dear Poets

Winchcombe Radio in Gloucestershire (107.1FM and on line) runs a monthly poetry magazine called
'Open Mike' 
Submission (MAX two per person please) are sought for broadcast in December and this year's theme will be .... wait for it....

CHRISTMAS!!
POEMS christmas and jerousalem 2013

396

http://pegasiworldalbania.com/cmimi-letrar-frang-bardhi/ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 37 ...... ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ

Εκατο ποιήματα για το βραβειο franc Bandi  


397
<ym92.5radio@gmail.com>
Hello Ireca
I'll start with the words of a Greek poet Kostis Palamas from " Notes on the sidelines "
" Sometimes I reflect that if I know anything, I learned freely without system myself
 I am , as they say self-taught . And so I can have the gifts but also the sins of self-taught '
Art is certainly private affair but has a social character .
If poetry shows all the wealth and exposes the entire depth of the language , and the language shows the wealth and exposes the entire depth of poetry Poetry and language - one honors the other - .
How nice Palamas explains .......
" He held the Poet of the charm of words , regardless of the meaning and the poet wants words . Words to hoard and squander . Poet gives the most humble words .... the most carefully chosen meanings ! !
Surely there must be inspiration , but when I correct and xanadiorthono a verse serve my inspiration and complement "
The Paul Valery said that verse is the vague idea, exuberant momentum fiction creates new things and unexpected shapes .
Poetry is the sister science but most favored by it and in having to manipulate the man in the street of the great debt Becoming initiation and the purging of redemption .
The poets and the history that we can become spiritual leaders who " train " that their work illuminate and lead the folk soul .
Nowadays we call poetry thin feeling and the fragrance exudes an affectionate familiarity that I represent something and I like

He Aristotle ( Greek philosopher ) states with unique conviction that poetry is the most philosophical of all kinds of writing.
I love the Greek philosophers who have read repeatedly but I like classical literature and particularly the foreign travel literature which I find very enriched description

It never occurred to me to be a writer . Started in 2005-2006 with some of my first poems that I sent and got outstanding reviews competitions and awarded I think for so little time I have done many things and I continue
I have published 16 small books ( aftoekdoseis ) no birds , all winning
Unfortunately my finances are limited
 One of my book titled Blue iris collection Hai -ve has been translated into Albanian and has won three times from Greek literary clubs in various competitions
In my last two books I've gathered all the poems and short stories that I have been awarded in the last two years
I did this to honor all the clubs and the people who gave me awards
But I still have many award-winning 2011 and 2012 , 2013 are unpublished and are also on my blog http://eftichiakapa.blogspot.gr/2013/07/heart-of-youth-by-dr-eftichia-kapardeli.html to blog I uploaded about 300 works from all winning literary clubs from magazines from newspapers and other spiritual centers in Greece and abroad simply can someone who likes to read Literature
 Also significant is the music that I love Basically I like the light and classical music
Usually participate in choral soprano shapes as well and I like the seventh art which unfortunately in personal positioning in the last 25-30 years deep passes judgment on the books definitely love more than the electronic library . Believe it is indispensable ! An Old proverb says " A house without books , windowless room " I leafed through thousands of pages
Each book has its own beauty and its own secrets ... I think I will single out one in particular. Maybe you will say that I like George Seferis melody of the Secret not revealed in poetry , and Kostis Palamas read everything Particularly I am interested in several reviews , studies for any intellectual work
Each poem is written to me at this moment. I think for every poet is the way my personal to reveal pieces of his soul But these pieces may belong to other people who unfortunately can not express the reason, perhaps there are poets
In my poem Earth ¨
The villages and the cities

 stuck in her flesh

 knead him ..... with our blood


I represent people who suffer on earth People who have never been able to make a single trip stuck living in a neighborhood in a house in a village all spend years of their lives fighting for there not to die slaves , slaves With the strength of their hearts resisting while they ' bleed ' in towns and villages no longer have a soul and humanity ...... a beautiful Greek poet Kostas Varnalis a nice poem says
"Not with words , with works by the Unfair Fight !
And not all alone ! With crowds Match !
The  wrong with blood nourished ! Smother with blood.
And if you break the chains brothers ,
the freedom to own it so your freedom "

The voices to us it takes and scatters the air
The voices ..... fair our voices be heard in all parts of the free world , strong
" Wherever you go , you carry the irons that you put the
the likes you , not the heavens . "
Varnalis...
EARTH

The ground calm

 good for those

 that loving

from midday be burned sun

 fall flames

The villages and the cities

 stuck in her flesh

 knead him ..... with our blood .....

 and tally a sky

where we travel all ......

The voices to us it takes and scatters the air

 as stars newborn

 that waits

for vigilantly the new day
398
ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ  ΣΤΕΛΙΟ ΤΡΑΙΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ "
«Δημιουργία και Είναι καιρός»
399
ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΗΝ Κ.ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΟΛΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
9-12-2013


400

Ποιητικο ημερολογιο 2014 ΙΩΛΚΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 341 ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥ 


401
15-12-2013
It gives me immense pleasure to inform you that your poems/short stories/articles have appeared in Winter 2013 issue of our international creative writing journal Prosopisia

I request you to e-mail us your postal addresses at your earliest possible so that we may send you the complimentary copies of Prosopisia

Looking forward to hearing from you soon

Yours Sincerely
Moizur

-- 
Moizur Rehman Khan
Project Manager
A.R.A.W.LII


Contact us:
5-A(II), Mayoor Colony,
Alwar Gate,
Ajmer-305008 (India)
Phone No.: 0091-145-2660016, 0091-145-2642118
Fax No.: 0091-145-2660010
E-mails:
moizur.arawlii@gmail.com
Websitewww.arawlii.com

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ ΣΤΗΝ PROSOPISIA
ThanksARAWLII has been functioning for half a 


 decade to promote literature and 

creative writing and to strengthen 


cultural ties between India and

 other 


countries.


Prosopisia (Winter 2013)
402

Dear Eftichia,


Your submission, "?MPATIENT HEARTS", which you posted to VoicesNet.com to be displayed, has successfully passed the editorial content review process.

We provide the editorial content reviews to make sure that all site submmissions can remain readable by a general audience.

You can view your submission at the following link:


Also, all site submissions that are not poems are reviewed in our monthly writing contest automatically (for the month that they were entered).

The ID that we have assigned to you for your submission is 263972.  You can use this ID to find your submission on our website.


403
ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΗΝ PAROMITA ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΟΥ (ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ) ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΟΥ .......BLUE MOON ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ 2012-2013
404
http://www.bluecygnus.com/indwork.php?x=25 Ευχαριστώ PAROMITA 
ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ AGELESS WISDOM-FERTILE LAND ....

405
Να ευχαριστήσω τον Frank και την cathy που δημοσίευσαν για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου το ποίημα μου ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΜΑ και τους αρεσε 
Hi Eftichia
thank you very much.
Have you "rights" to what you have sent. I have read one and will read the rest. I am also sending it on to my partner. What I have read is very beautiful. You are talented. If you have rights to these, I will gladly publish one or all. Thank you. Frank 
Hi Eftichia

Thanks so much. We will use either some of these poems. You are very good. Please be patient for them to be inserted onto the site. I am the only one posting these, and I want to use both your languages. Will post one tonight. Sorry, I am using vintage Valentine's Day cards as art, though I like your taste very much. 

You are very talented.Our best, 

Frank and Cathy

http://evngentertainment.blogspot.com/p/love-love-love-st-valentines-day-love.html
406
Να ευχαριστήσω τον Frank και την cathy που δημοσίευσαν για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου το δεύτερο ποίημα μου Oh! love
http://evngentertainment.blogspot.com/p/love-love-love.html

407
Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης στη Στοά - Evripidis International Bookstore
Κληρώθηκαν οι τρεις φίλοι μας που κέρδισαν από ένα αντίτυπο του διεθνούς best seller του
JO NESBO
Η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ
που κυκλοφορεί από το ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

Είναι οι :
1. Άννα Ζολωτάκη
2. Πάνος Σταυρουλάκης
3. Ευτυχία Καπαρδέλη

Σας περιμένουμε στον ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΗ ΣΤΟΑ από αύριο Τρίτη 11 Φεβρουαρίου μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου για να τα παραλάβετε.

Σας ευχόμαστε να τα απολαύσετε!
408

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

http://tovivlio.net/όλοι-του-κόσμου-οι-σοφοί/
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΡΘΡΟ 
 ΟΛΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΣΟΦΟΙ 


Πώς να στο πω δεν είναι ζωή αυτή… φίλε μου
Όλοι του κόσμου οι σοφοί δεν μπόρεσαν να δουν τον πόνο και τον καημό των ανθρώπων γύρω μας που στοιβαγμένοι το μόνο που ζητούν είναι να «ζήσουν»

http://www.axortagos.gr/oloi-tou-kosmou-oi-sofoi.html


409

ΕΡΩΤΙΚΟ ΑΝΘΟΣ ΣΤΟ VIVLIONETΕυχαριστώ τον Κώστα


410
Σήμερα έλαβα από τον αγαπημένο μου φίλο και δημοσιογράφο ένα γραμμα με δημοσιευμένα ποιήματά μου στην εφημερίδα του την" Κοινωνική" 12 και 7 Φεβρουαρίου στην σελίδα της Λογοτεχνίας  Ποιήματα ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
411
Σήμερα ακόμα παρέλαβα το βιβλίο  ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑ από το βιβλιοπωλείο Ευριπίδης  Η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ Μια λογοτεχνική απόλαυση !!!!!!!!!!Ενα μεγάλο ευχαριστώ
412

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ THE POETIC ANTHESIS ΜΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ  ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ  ΠΟΥ ΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΑΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ THE POETIC ANTHESIS ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ  ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 
ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 

https://www.facebook.com/pages/PoiesisOnlineCom/120622921359341?hc_location=timeline

'The Poetic Anthesis...' - to be released on April, 2014

Design xpresspublications, India 
Photo Courtesy Ornella Locatelli 

413
ΚΕΡΔΙΣΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 28-2-1014

414
ΣΤΟ VIVLIO.NET  8-3-2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΟΥ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

415

2014 -ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ "ΘΕΜΑΧΟΥ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΟΥ 
ΥΜΕΝΟΚΑΛΟΣ 
ΣΤΟΝ  Δ ! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΦΙΛΟ  ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΚΟΝΗ 4416

25-3-2014
    Μόλις ΜΟΥ ΤΟ εστάλη 5 τεύχος Της ΔΙΑΣΠΟΡΙΚΗΣ 
Συμμετέχω ΚΑΙ ΜΕ Εγώ ποιήματα ΜΟΥ ΚΑΙ Νέα παλια ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ποίημα ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 
Inline εικόνα 1 
Το τεύχος 5 του ηλεκτρονικού περιοδικού της Διασπορικής Λογοτεχνι κής Στοάς είναι γεγονός. 
Απολαύστε το ... Προωθήστε ΤΟ ευχαριστουμε πολυακουσμένα Συμμετέχοντες Συγγραφείς, ζωγράφους, συνθέτες, μουσικούς, γραφίστες καθώς και την Εθνική Πινακοθήκη της Λευκωσίας Κύπρου, τα πιεστήρια Μαυρογένη στη Θεσσαλονίκη, την επιτροπή που το επιμελήθηκε και τέλος αυτούς που το προωθούν στην ελληνική , αγγλική και ισπανική γλώσσα. Με ιδιαίτερη η τιμή το προσφέρουμεhttp://issuu.com/diasporic/docs/diasporic_literature_issue_5_cyprus?e=2984217%2F7211652%3Fmode%3Dwindow6


ΤΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΕΟ ΑΠΟ TO 7 ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΙΙΝΔΟΥΣ 
7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 2014
(19 ου & 20 η Σεπτεμβρίου, 2014)

417

25-3-2014

Αγαπητέ ποιητή
στε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι τα ποιήματά σας έχουν επιλεγεί για δημοσίευση στην Ανθολογία και θα σας ζητηθεί να απαγγέλλουν τα δύο ποιήματα στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 2014. Λεπτομέρειες του προγράμματος θα πρέπει να εννοηθεί σύντομα. Δεδομένου ότι υπάρχει μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, ευγενικά, να προετοιμάσει για να διαβάσετε τα ποιήματα με την κατάλληλη πίεση, τονισμός, το νόημα και το συναίσθημα. Θα υπάρξουν ποιητές από όλο τον κόσμο, ειδικά προσκεκλημένοι και περίπου 400 ακροατήριο στην αίθουσα.
Σας δίνεται δωρεάν διαμονή, φαγητό και τοπική φιλοξενία. Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής. Ένα αντίγραφο του Ανθολογία θα παρουσιαστεί σε σας χωρίς κόστος μετά την απαγγελία ποιήματος σας σχετικά με την εξέδρα. Αν θέλετε επιπλέον αντίγραφα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τον αριθμό των αντιγράφων σύντομα. Η ακριβής τιμή του βιβλίου θα σας αποσταλεί σε ένα μήνα.

national Poetry Fest- 2014
Σας ζητούμε να κάνετε την οργάνωση του ταξιδιού σας.
Regards,
Διοργανωτές του 7ου IPF-2014
P.Gopichand & P.Nagasuseela
Asso.Professors, Τμήμα Αγγλικής,
JKCCollege, Guntur (Dt) 
Άντρα Πραντές-522 006
09966893484/09985444686
festivalpoetry@yahoo.com
7thInter
(19th & 20st September,2014)


418
Το ποιημα μου στο vivlionet ΜΑΝΑ 12-3-2014
419
7-4-2014
Το Πιστοποιητικό  ολοκλήρωσης του σεμιναρίου
Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός από το
Σχολειο Innova
420
“In the land of freedom “
“blossom thougths”
“Marble lives “
“talk to me wispered”
“three rivers”
“so fate “
 Πέρασαν στο Voicenet
421
Κερδισα οδοντόκρεμες από Βασιλοπουλο
422
Ελαβα το Πιστοποιητικό  ολοκλήρωσης τοτ σεμιναρίου Αγροτοβιομηχανία ,μεσογεια
κη διατροφή ,δίαιτα από το σχολειο Innova
423
Δημοσιευσεις από τον Δημοσιογράφο Στέλιο Τραιφόρο  στην εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (Κερατσίνι)
«Κυριε ελεησόν με -1 Απριλίου»
«προσωπα -4 Απριλιου»
«στην πέτρα ρίζωσα»-15 Φεβρουαρίου
424
Κερδισα το βιβλίο του Νικου Θεμελη
Η αναχώρηση 17-4-2014
425
Δημοσίευση  ποιημάτων μου στο περιοδικο Σοδεια
22-4-2014
426
η δευτερη Ανθολογία  GENESIS  από Μοιζουρ Ινδια με ποιηματα μου 12-5-2014
427
Δημοσιευση το ποιημά μου Υμενόκαλος  στο vivlio-net 13-5-2014
427 Intercontinetal Anthology of poetry of universal  peace  συμμετοχη με το ποιημα Αγέραστη Σοφία 15-5-2014
428
το διηγημα μου « με Γυμνά χέρια» στο vivlio.net 18-5-2014
429
Καλησπέρα Ευτυχία,
όπως σου είπα, σήμερα δημοσιεύτηκε το κειμενάκι σου στην 25η ώρα!

Ο μόνιμος σύνδεσμος που μπορείς να τον χρησιμοποιείς για κοινοποιήσεις είναι αυτός: http://25thhourproject.tumblr.com/post/86144183580/25

Δημοσιεύτηκε επίσης κι εδώ: https://www.facebook.com/updot.gr

αλλά κι εδώ: https://twitter.com/iatridisg