Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

ΚΟΣΜΟΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΙ
ΚΟΣΜΟΙ  ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΙ

Στα μέτρα της καρδιάς
ο ουρανός και η θάλασσα
κόσμοι σπαρμένοι
με λόγια  παράξενα
πνοές γέμισαν το σώμα
χρησμοί που χάραξαν
την πέτρα 
την υποταγή και την δύναμη
μοιράζοντας
***
Αργά στον άνεμο
Η ικεσία και η εντολή
για τα δίκαια της ψυχής
στην πυρωμένη της αγάπης ,γη
***
Κόσμοι  προφητικοί
την  σκόνη και την πέτρα
η σμίλη λευτερώνει
στην καθαρότητα της θυσίας
Τα ανοιχτά στήθη
Θα γεμίσουν πάλι ελπίδα
Θα γεννήσουν  ζωή


Worlds prophetic

 InMeasures of heart
the sky and the sea
scattered worlds
with strange words
breaths filled the body
oracles carved out
stone splitting
submission and power
***
Late in the wind
The supplication and command
for the rights of the soul
the hot love, earth
***
worlds prophetic
dust and stone
chisel frees
purity of sacrifice
Open breasts
Will fill again hope
You will
give birth to life