Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Bεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 96%ΙΣΤ3.1: Παγκόσμια Ιστορία 1: Ο άνθρωπος απέναντι στη φύση το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis

 • Bεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 96% Βεβαιώνεται με το παρόν ότι ο/η ΚΑΠΑΡΔΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μάθημα ΙΣΤ3.1: Παγκόσμια Ιστορία 1: Ο άνθρωπος απέναντι στη φύση
  το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με διδάσκουσα την κ. Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 4 εβδομάδες —14/1...1/2016 έως 11/12/2016— με εκτιμώμενη 6ωρη εβδομαδιαία απασχόληση για τους συμμετέχοντες. Το μάθημα προσφέρθηκε μέσω της πλατφόρμας OpenEdX/gr του Mathesis με τήρηση όλων των καθιερωμένων τεχνικών και εκπαιδευτικών προδιαγραφών. Η εξεταστική διαδικασία βασίστηκε στον κώδικα τιμής που δεσμεύονται να τηρούν οι συμμετέχοντες. Η ευθύνη για το περιεχόμενο του μαθήματος και της εξέτασής του ανήκει αποκλειστικά στην διδάσκουσα.
  Noted by
  ΚΑΠΑΡΔΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
  eftichia @ Mathesis
  Αριθμός βεβαίωσης:
  3691c9c6f0e84366967f226065381eaf
 • Μαρία Ευθυμίου