Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες 

στην Βιοπολιτική για την αποστολή της 

βεβαίωσης του σεμιναρίου