Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

ΜΙΑ ΕΥΧΗ

 Η γέννηση του ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ  ας 

χαρίσει σ’ αυτούς που αγωνίζονται την 

ζωή που τους αξίζει


A
WISH

  The birth of Jesus Christ our

give to those who are struggling to


life they deserve