Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ A.R.A.W.LII ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ


Να ευχαριστήσω την Ακαδημία 


A.R.A.W.L.II


κκαι τον Moizur που μου εστειλε την Ανθολογία με τα ποιήματα μου 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  
7-1-2014