Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣἜρως ἀνίκατε μάχαν,


Ἔρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις,


ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς


νεάνιδος ἐννυχεύεις,

φοιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιος ἔν τ᾽

ἀγρονόμοις αὐλαῖς·
O Eros, the conqueror in every fight,


Eros, who squanders all men’s wealth
,

who sleeps at night on girls’ soft cheeks,and roams across the ocean seas


and through the shepherd’s hut—

no immortal god escapes from you,

nor any man, who lives but for a day.


And the one whom you possess goes 
mad. 

Sophocles, Antigone