Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

The spirit prevails over matter and what are you have to do is simply to participate in the Spirit of God after you fight the material is absorbed by the Spirit 
The plan of God is absolute and unique to each of us sufficient to support the purity ..

Tο πνεύμα υπερισχύει της ύλης  και αυτό που εσύ πρέπει να κάνεις ειναι απλά να συμμετάσχεις στο πνεύμα του Θεού  αφού η ύλη που μάχεσαι απορροφάται απο το πνεύμα
 Το σχέδιο του Θεού ειναι απόλυτο και μοναδικό για τον κάθε εναν απο εμάς αρκεί να υποστηρίξουμε την καθαρότητα .. 

Ευτυχία