Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Ευχαριστω την INTERNACIONAL POETRY για τις δημοσιευσεις με τα ΧΑΙ-ΚΟΥ ΜΟΥ " POETRYREPAIRS- contemporary international poetry"

Ευχαριστω την INTERNACIONAL POETRY για τις δημοσιευσεις με τα ΧΑΙ-ΚΟΥ ΜΟΥ " POETRYREPAIRS- contemporary international poetry"
http://www.poetryrepairs.com/v14/092.html
http://www.poetryrepairs.com/v14/095.html

http://www.poetryrepairs.com/v14/094.html
http://www.poetryrepairs.com/v14/093.html
http://www.poetryrepairs.com/v14/096.html