Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
Κρίνοι και Νάρκισσοι 

την ανθρώπινη ψυχή 
υφαίνουν με αρώματα 
πριν το ταξίδι τελειώσει 
τα αρώματα παραδίδονται 
σε μυριάδες αρμονικές συμφωνίες
χωρίς μορφή και ονόματα