Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ .....Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει
Πίνακας Carlos Maratta

"Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει. Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι. Μάγοι δε, μετά αστέρος οδοιπορούσι. Δι ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.""Η γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο. Σε προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης και σε γιγνώσκειν εξ ύψους ανατολήν. Κύριε δόξα Σοι."

Κατανυκτική  βραδιά στην Καθολική εκκλησία της Πάτρας παραμονή της γέννησης