Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ 3 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ 3 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
THANK YOU SO MUCH FOR YOUR POETRY CONTRIBUTION. WE'LL MAIL YOU THE LINK AS SOON AS IT WILL BE ON LINE ON 1ST JANUARY! WE HOPE YOU'LL LIKE OUR POETRY JOURNAL!