Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

TOP 10 OF THE WEEK FEBRUARY-Our Poetry Archive

Our Poetry Archive
7 ώρες
TOP 10 OF THE WEEK

ZACHAROULA GAITANAKI
ZACHAROULA GAITANAKI THE POETS Poets do not struggle with bullets and knives, they write verses, sing and extend their ha...
STACIA REYNOLDS
STACIA REYNOLDS WINDS OF CHANGE: SONNET 1 Winds of change renew the hues of seasons, States of disposition framing the mind. ...
MEGAN GOFF
MEGAN GOFF "LONGING FOR PROTECTIVE ARMS" Staring out into the blue Missing you And the moments when you held m...
ANCA MIHAELA BRUMA
ANCA MIHAELA BRUMA COGITO ERGO SUM... (I THINK... THEREFORE I AM!...) Time and distance rhyme in Silence a serenade of ti...
LOPAMUDRA MISHRA
LOPAMUDRA MISHRA IN LOVE I wonder how you painted your portrait in my canvas, The shades of coloured ink... From your br...
GUEST EDITORIAL
WELCOME TO OUR POETRY ARCHIVE “Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.”...
SILAS ABAYOMI
Silas abayomi INDUSTRIAL REVOLUTION CHANGE AGENT OF THE WORLD. How It Began: Johannes Gutenberg blazed the trail, fired...
HELEN SARITA
Helen Sarita WE GRACE THE WORLD.. Pleased with the ample hearts that have sensed the sparkle of our inks as it dazzle...
ANNA BURGESS
ANNA BURGESS TEARS OF PEARLS Tossing and turning fading in and out of sleep my thoughts of you are constant pearl tears...
EFTICHIA KAPARDELI
Eftichia KapArdeli ΚΟΚΚΙΝΑ Σ Π ΑΡΤΑ Πριν γεννηθώ στην α π έραντη ύλη ….. α π ογυμνώθηκα χωρίς αφή Στο σκοτ..