Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Μόλις τελείωσα αυτή την ενότητα την ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική διαφορετικότητα https://www.udemy.com/certificate/UC-GA3K171V/

Μόλις τελείωσα αυτή την ενότητα την ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική διαφορετικότητα
I just finished this section
the gender equality and sexual diversity
This certificate above verifies that Kapardeli Eftichia successfully completed the course Gender Equality and Sexual Diversity on Sept. 22, 2016 as taught by José Zalaquett, Juan Francisco Lobo on Udemy. The certificate indicates the entire course was completed as validated by the student.