Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΦΤΕΡΩΝ: Poem by EFTICHIA KAPARDELI in Litterateur Online. Congratulations, Eftichia!

ΣΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΦΤΕΡΩΝ: Poem by EFTICHIA 

KAPARDELI in Litterateur Online. Congratulations,
 Eftichia!
Send your poems and other literary works to

litterateuronline@gmail.com

ΣΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΦΤΕΡΩΝ