Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

https://festivalforpoetry.com/2018/03/19/read-poetry-truth-by-eftichia-kapardeli/
Read Poetry: TRUTH, by Eftichia kapardeli

Water deeply to
roots effortlessly in
equanimity with earth united
the graces of truth
Similar is with the
love and heart’s desire
***
But in the cosmic game
the absurdity of the times
sowing thickens
worn small
erroneous lives
in a temporary
drunkenness chimera
For power, for spoils
***
The truth liberated
from Circle of illusion
spreads soul streets
Beauty sharp chisel


https://festivalforpoetry.com/2018/03/19/read-poetry-truth-by-eftichia-kapardeli/
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΤΟΝ
Ματθαίο
www.wildsound.ca
www.wildsoundfestival.com
Γεια σου Ευτυχία
Η ποίηση σας έχει αναρτηθεί:
https://festivalforpoetry.com/…/read-poetry-truth-by-eftic…/
Καταπληκτικό ποίημα. ........
ΑΛΗΘΕΙΑ
Το νερό βαθιά στις
ρίζες αβίαστα στην
αταραξία με την γη ενώνεται
Οι χάρες της αλήθειας
Ομοιες είναι με της
αγάπης και της καρδιάς την επιθυμία
***
Μα στο κοσμικό παιχνίδι
στον παραλογισμό της εποχής
η σπορά πυκνώνει
φθαρμένες μικρές
πεπλανημένες ζωές
σε μια πρόσκαιρη
για λάφυρα ,για εξουσία
χίμαιρας μέθη
***
Η αλήθεια απελευθερωμένη
από τον κύκλο της πλάνης
απλώνεται σε δρόμους ψυχής
ομορφιάς σμίλης κοφτερής
TRUTH
Water deeply to
roots effortlessly in
equanimity with earth united
the graces of truth
Similar is with the
love and heart's desire
***
But in the cosmic game
the absurdity of the times
sowing thickens
worn small
erroneous lives
in a temporary
drunkenness chimera
For power, for spoils
***
The truth liberated
from Circle of illusion
spreads soul streets
Beauty sharp chisel