Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Εκκλησιά

Ποιά καλοσύνη γεννά την αγάπη ..
πώς να φθάσω στον Θεό.....
στους πέτρινους δρόμους 
εκεί που η ανθρώπινη ψυχή 
παιδεύεται απο την οργή 
και την θλίψη 
εκκλησιά θα χτίσω 

***
Άγγελοι τα δώδεκα ευαγγέλια 
θα κρατούν λουσμένοι 
στο θείο φως 
θείο λόγος 
αγάπης κρινανθός 
φώτιση ουράνια 
σιτάρι που καρπίζει κρυφά 
στης εκκλησιάς τα σπλάχνα 
***
Την θυσία η καρδιά 
προδίδει 
στην γη μην πέσει 
το αστείρευτο δάκρυ 
η φωτιά και η στάχτη 
στην ίδια μοιρασιά 
μα την εκκλησιά 
θα χτίσω με σμύρνα 
χρυσό και λιβάνιChurch

What kindness creates love .. 
How to get to God ..... 
the stone streets 
where the human soul 
struggles of his rage 
and grief 
church will build 

*** 
Angels twelve gospels 
will keep bathed 
the divine light 
sulfur ratio 
love lily flower 
heavenly enlightenment 
wheat bear fruit hidden 
Joined church viscera 
*** 
Sacrifice the heart 
betrays 
the earth does not fall 
unfailing tear 
fire and ashes 
sharing the same 
but the church 
I will build with myrrh 
gold and frankincense