Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Το 8 διπλωμα απο την ALISON ONLINEΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "Εισαγωγή στους Ανθρώπινους Αισθητηρες

Το 8 διπλωμα απο την ALISON ONLINEΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "Εισαγωγή στους Ανθρώπινους Αισθητηρες
"
Congratulations! You are now certified in “Introduction to the Human Sensory Organs”!
alison_logo
Eftichia kapardeli,
You have successfully completed and passed the certificate course 'Introduction to the Human Sensory Organs'. Your final assessment grade is 80%. You can acquire your official transcript and certificate through your ALISON Account.
Well done on your achievement,
Anna Parcheta
ALISON Certifications Officer
Introduction to the Human Sensory Organs