Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ανάπτυξη Οικονομικής Σκέψης-Μόλις έμαθα ότι είμαι μέσα και σε αυτό το σεμινάριο

Μόλις έμαθα ότι είμαι μέσα και σε αυτό το σεμινάριο 
 θ0944 στο σεμιναριο Ανάπτυξη Οικονομικής Σκέψης
http://elearn.elke.uoa.gr/anergoi.htmlΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015)
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 5/3/2015 – Έναρξη Μαθημάτων: 30/3/2015
Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Κ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού, θα δώσει τη δυνατότητα σε 100 ανέργους να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν ένα από τα παρακάτω εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων.
Κίνητρα για την εκ νέου διάθεση τέτοιων προγραμμάτων είναι η αναγνώριση της σημασίας που έχουν σε μια ευμετάβλητη και άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας η συνεχής εκπαίδευση και η διαρκής βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και η επιτυχία που σημείωσαν στο παρελθόν αντίστοιχες ενέργειες. Απώτερος στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες για εκπαίδευση και να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια σε όσους και όσες δεν εργάζονται αυτή την περίοδο, προκειμένου να επανενταχθούν όσο γίνεται ταχύτερα και ομαλά στην αγορά εργασίας.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή σε ένα μόνο από προσφερόμενα προγράμματα, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια, επιλέγοντας το σύνδεσμο αίτησης συμμετοχής από τον παρακάτω πίνακα.
Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(σε μήνες)
Οδηγός Σπουδών
Υποβολή Αίτησης
Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής για Windows 7 & Office 2010
4
 
Εξαγωγές και Διαδίκτυο
3
Entrepreneurship and E-shop Development
4
Ανάπτυξη Οικονομικής Σκέψης
5
Πληροφορίες σχετικά με τη δομή των προγραμμάτων και τον τρόπο διεξαγωγής τους παρέχονται στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών. Όλα τα προγράμματα έχουν εκπαιδευτική υποστήριξη και οδηγούν σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
Δικαίωμα Συμμετοχής στα προγράμματα έχουν οι άνεργοι με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από την Τρίτη 24/2/2015 έως και την Πέμπτη 5/3/2015. Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 30/3/2015.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει βάσει της ηλικίας και του φύλου. Συγκεκριμένα, θα επιλεγούν οι μεγαλύτεροι ηλικιακά, ενώ θα τηρηθεί αναλογία 52 γυναίκες προς 48 άντρες. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι μεγαλύτεροι ηλικιακά άνεργοι, καθώς είναι οι πλέον ευάλωτοι στις εργασιακές μεταβολές.
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος, ο οποίος έχει επιλεγεί να συμμετάσχει, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, βάσει των σχετικών δικαιολογητικών που θα κληθεί να προσκομίσει ή δεν τα προσκομίσει εντός της καθορισμένης από τη Γραμματεία ημερομηνίας, αντικαθίσταται αυτόματα από τον αμέσως επόμενο υποψήφιο, σύμφωνα με τη σειρά των επιλαχόντων που θα προκύψει.
Σε κάθε υποψήφιο, που θα υποβάλει αίτηση, στις 9/3 θα σταλεί στο email του ένας μοναδικός αριθμός με τον οποίο θα συμμετάσχει στη διαδικασία. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με κωδικούς αριθμούς στην ιστοσελίδα του E-Learning στις 11/3. Οι αριθμοί αντικαθιστούν το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων και χρησιμοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2103689354 και 2103689381 ή μέσω email στο elearn-secretariat@elke.uoa.gr.
Αποτελέσματα Επιλογής Συμμετεχόντων στα Δωρεάν Προγράμματα Επιμόρφωσης Ανέργων
Επιλεχθέντες