Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ¨"Εισαγωγή στο καρδιαγγειακό σύστημα"

ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ¨"Εισαγωγή στο καρδιαγγειακό σύστημα"
alison_logo
Eftichia kapardeli,
You have successfully completed and passed the certificate course 'Introduction to the Cardiovascular System'. Your final assessment grade is 80%. You can acquire your official transcript and certificate through your ALISON Account.

Well done on your achievement,
Anna Parcheta
ALISON Certifications Officer
Introduction to the Cardiovascular System
                             diovascular System