Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

ASIAN SIGNATURE-ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΩ


ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ  ΤΗΝ ΦΙΛΗ  ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΕΛΙΔΑ  ASIAN SIGNATURE ΤΡΕΙΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΕΓΩ
http://asiansignature.com/focus-by-dhruva-harsh/
Thanks Surabhi
Focus
2nd Vol 2nd Issue July 2015
GUEST COUNTRY—-GREECE 
Edited BY –Dhruva Harsh
Three contemporary poets from Greece
Poems of Eftichia Kapardeli

MOTHER

All-white arms in

clear skies
my mother’s love
in the blue sky
with fancy colors
write the name of
***
By chrism of the
breast lily
the pain of his body sweeten
the caress of
***
In the embrace of Mind
memory
the hot tear
lighthearted weight
in light of her heart

***

Hours of whispers

flares kindness
flower petals
opens in mid-winter
flowered apron
***
What kissing cheeks makers
lips ..
and leave sweet honey
when Crochet dream
and plaintive
I wake up in the lap of


PURPLE CORALSPurple coral

drippings beauty

in harmony and
serenity preforms
the vigil water
liquid
trimmed
***
Crowds … purple corals
artwork
Water in gold
and silk
the bottom of the sea
Freedom, the hidden
Sun desperately seek!!!
Comrades


In the crystal of silence

people

and that the wait
from walkers
comrades
who said goodbye
in their wake
decoration
the heart with strength
with knowledge in fire


Unfulfilled the oracles

the seed of love only

Spring flowers in the rain
meets cool
grass … rebels


How many years have I slept

the burnt grass

I tear clay
with soil
how to learn colors
SHE


And when it rains, the mind runs


mind go to that

little heart
when flower,
when life when air
the suns
the Germa coziness
*
Memories touches
old perfume  paints
the frozen sunbeams
time.
She breathed like ….
like breath, new
untamed, beautiful


- See more at: http://asiansignature.com/focus-by-

dhruva-harsh/#sthash.TBHaXtmG.OBFVJGHK.dpuf