Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΦΙΛΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΑΠΟ  ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΝ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΦΙΛΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΜΟΛΙΣ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
http://www.apostaktirio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4028%3A2015-07-06-20-34-45&catid=35%3A2010-05-23-18-49-43&Itemid=56

1878_Frederick Leighton_-_Nausicaa

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ:

Of sacrifice and love

Oh! simplicity
endless soul
Persons meets
many flowers
a beauty you bruise

And your flower Selected

the weather and

Love the beams of the sun scatters 

Sacrifice and Love
meet each other in the middle of the times
a hidden sheet
among the crowds
noise of souls

sacrifice and love
the heap of wheat
the harvesting of fields
tilted, bent on timeless century
the large spike

Love and sacrifice
a winning body
The heart and soul overflows
shoots similar in stature
the miracle
sovereign, inseparable

And the fate of the unbound members
the same paper
the same prayer
Joined credit
the holy kiss grows
Sacrifice and love ... ..

Της θυσίας και της Αγάπης

Ω! απλότητα

Απέραντη ψυχή

Τα πρόσωπα σμίγει

τόσα λούλουδα σε

μια ομορφιά έχεις κεντήσει

Και ο ανθός σου διαλεχτός

στον καιρό και στην

Αγάπη ηλιοχωρίζει

Θυσία και αγάπη

ανταμώνουν στην μέση των καιρών

σε κρυφό λογισμό

ανάμεσα στα πλήθη

στους θορύβους των ψυχών

θυσία και αγάπη

στο σωρό του σιταριού

από το θέρισμα των αγρών

έγειρε ,λύγισε στον άχρονο αιώνα

το μεγάλο στάχυ

Αγάπη και θυσία

σε ένα νικητήριο σώμα

η ψυχή και η καρδιά  ξεχειλίζει

βλαστοί όμοιοι στο ανάστημα

στο θάμα

κυρίαρχοι ,αξεχώριστοι

Και η μοίρα στα άδετα μέλη

στην ίδια βίβλο

στην ίδια προσευχή

στης πίστης

το άγιο φιλί μεγαλώνει

Θυσία και αγάπη …..H αρετή φροντίδα δεν θέλει

Δεμένη η αγάπη ,η συμπόνεση

στα απλά τα ταπεινά

στης   καρδιάς το ιερό δάκρυ

στην θέα του βουνού

πηγή  ωραία

***

Καρδιά μονάχη

παλιό μεγάλο ευαγγέλιο μοιάζει

και όταν τρυπώνει

δειλά το φως λαμποκοπά

αστράφτει

***

Απαλά ,κλεμμένα τρυφερά φιλιά

αγάπης

η αρετή φροντίδα δεν θέλει

στην ανάσα των χρόνων

γέρνουν πάντα γλυκά τα άνθηVirtue

Knit love, compassion
in just the humble
in heart holy tear
in view of mountain
good source

***
Heart lonely and
old great gospel looks
when sneaks
timid light glisten
sparkles

***
Gently, tenderly kisses stolen
love
virtue not care wants
the breath of years
droop always fresh flowers
http://www.apostaktirio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4028:2015-07-06-20-34-45&catid=35:2010-05-23-18-49-43&Itemid=56