Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΜΌΛΙΣ ΕΛΑΒΑ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΜΕ ΕΡΓΑ ΜΟΥ HAI-KOUΜΌΛΙΣ ΕΛΑΒΑ ΤΟ Ε-ΜΑΙΛ ΜΕ ΕΡΓΑ ΜΟΥ HAI-KOU ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΗ Sara
romantic-ideas-online.com ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΑΡΑ-THANKS SARA
http://www.romantic-ideas-online.com/from-my-book-silent-fl…
FROM MY BOOK SILENT FLOWERS-HAI-KOU
by Kapardeli eftichia
(Greece-Patra)
Gets bright white kisses
slipped and lost
***
The heart and my mind,
the immense thirst
***
Droop, kissing hearts
spend their foliage
unite the world
***
Traveling companions
with music, all one
buzzing beehive
***
I grew up with the latest
voices of the day tired
dawn
***
All the pieces
the world, prayers in the wind
***
Bells of stars
light-hearted souls
***
The power of hope
exits stealth life
***
sculpted human
years of wandering
***
cisterns permits
filled with low sky
***
flaming lips
thirst for dreams
***
Vision of the world
Become a citizen of heaven
***
True tears are not dried up yet