Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Δέσμιες λέξειςΔέσμιες λέξεις

Δέσμιες λέξεις ξεχύνονται
σε παρθένες αγκαλιές
ξαναγεννιoύνται
λέξεις ιερές
Δέσμιες λέξεις τιμής
Αγάπη 
Ομόνοια και ειρήνη

***
Σιωπηλά Τριαντάφυλλα 
πλαγιάζουν νωρίς
στις πλατείες και στο θόρυβο του κόσμου
αβίαστος δίκαιος καρπός
την ομορφιά σκορπίζει

***
Του ουρανού κομμάτια
τρύπωσαν στην καρδιά μας
χαμένες μνήμες και
στο αδιέξοδο του κόσμου,
μοναδικοί καρποί
στολίδια ψυχής
η ειρηνική συνύπαρξη
η καλοσύνη και η αδελφοσύνη

***
Πώς να αρνηθείς το ανάστημα
που σου έδωσε η Πατρίδα
στα μέτρα της καρδιάς
η γλυκιά λευτεριά
ατίμητα δώρα η ζωή
η αγάπη, η ανθρωπιάBound words

Bound words gushed
virgin hugs
τhey are born again
sacred words
Bound value words
Love ............
Concord and peace

***
Silently Roses
lie down early
the squares and the noise of the world
unstrained righteous fruit
beauty spreads

***
Sky tracks
They sneak into our hearts
lost memories and
the impasse in the world,
unique fruit
Soul ornaments
peaceful coexistence
kindness and brotherhood

***
How to deny stature
who gave you the Motherland
measures heart
sweet freedom
priceless gifts life
love, compassion