Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Εγκυκλοπαίδεια Γραμμάτων και Τεχνών- Ένα βιβλίο "πραγματικό στολίδι "

Κρατώ στα χέρια μου από την Αμφικτιονία Ελληνισμού την Εγκυκλοπαίδεια Γραμμάτων και Τεχνών (σε πολυτελή έκδοση με χοντρό εξώφυλλο και χρυσοτυπία)Μόλις το παρέλαβα Ένα βιβλίο "πραγματικό στολίδι "με πολλούς Λογοτέχνες κι ποιητές αφού έχει 610 σελίδες Εγώ φιλοξενούμαι στις σελίδες164-165 με το ποίημα μου "Κόκκινα φύλλα"

I hold in my hands the Amphictyony Hellenism Encyclopedia of Arts and Letters (in deluxe version with thick cover and gold lettering) Once I received a book "real gem" multi Writers and poets he has 610 pages I am in page164-165 with poem My "Red leaves"
ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΥΛΛΑ


Σε ένα κομμάτι ουρανού
σφράγισα τα χείλη
το χώμα το βότσαλο
ενθύμια κράτησα
σε ένα μικρό κουτί
***
Χρυσάφι και φως σπέρνω
φλόγες γεννιούνται σε
σε κέρινα πουλιά ζωές
κοιμισμένων Ηρώων
την καρδιά τους στολίζουν
με κόκκινα φύλλα
***
Με ένα κλαδάκι λεμονιάς
ζαλισμένα αποκοιμήθηκαν
το όνειρο δεν καρτερά
της γέννησης των χρόνων
των καιρών κορμιά
μεγάλα δένδρα
περίσσια ομορφιά
***
Ρίζες  παντού
κηλίδες Ήλιου ανάμεσα
από τα λευκά δάχτυλα γλιστρούν
τρυπώνουν όλο και πιο βαθιά
λεύτερες και αδελφωμένες
ξοδεύονται κρυφά

***
Το πρώτο αστέρι
κάθε βράδυ ανάβω
στον ναό των ψυχών ξαγρυπνώ
στην μεγάλη στέρνα τα
δένδρα που λύγισαν
Ποτίζω με αθάνατο νερό Red leaves

In a piece of heaven


sealing lips

soil, pebbles

 memorabilia kept in

a small box
***
 

Gold and light sow

born in flames

wax bird lives

Sleeping Child

their hearts adorn

with red leaves

eyes hurt off

*** 

With a sprig of lemon

dizzy fell asleep

the dream is not waiting

the birth of time

bodies of the times

large trees

great beauty

roots everywhere

between sun spots

the white fingers glide

they burrow deeper

freedom and brotherhood

spent secretly

*** 

The first star

every night I light

the temple of souls sit up

in the long tern

Trees bent

irrigated with water immortal

Η Εγκυκλοπαίδεια και οι σελίδες που βρίσκομαι