Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΒΕΒΑΙΩΣΗ MATHESIS-ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 11Ος-18Ος ΑΙΩΝΑΣ

Μόλις ανάρτησαν στην Ιστοσελίδα του MATHESIS τις βεβαιώσεις

Το σεμινάριο κράτησε 7 Εβδομάδες και είναι το πρώτο mooc στην Ελληνική γλώσσα στην Ιστορία 


-ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑ ΑΡΧΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 11Ος-18Ος ΑΙΩΝΑΣ


DEGREE 86% ΒΑΘΜΟΣ 86%

Βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλα

http://mathesis.cup.gr/static/certs/Hist1.1/2015_T1/Hist1.1_2015_T1_d2350a54d774001d6078e326b4488878.pdf
Once uploaded to the website of MATHESIS certificates
The seminar lasted seven weeks and is the first mooc in Greek language History -A END OF AN AUTHORITY
BLINDS THE NEW HELLENIC 11th-18th CENTURY
Of course others will follow