Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Από την ζωή................Από την ζωή γεννήθηκε
η Αιωνιότητα
από τα δεσμά της γης 
η απολύτρωση
από την αγάπη η συντροφιά
από την καρδιά η ομορφιά

Ξύπνα στην ζωή,λευτέρωσε
το φως, γίνε αιώνιος
από τα δεσμά της γης
να απολυτρωθείς
την ατρόμητη αγάπη
και την καρδιά 
να μοιραστείς

Awake

From the life born
Eternity
from the shackles of the earth
the redemption
by love companionship
from the heart of beauty

Awake to life, freed
light, be eternal
from the shackles of the earth
be redeemed
the fearless love
and heart
to share