Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι τα ποιήματά σας έχουν επιλεγεί για το σπεσιαλ Ευρωπαϊκό αριθμό του αρχείου της ποιησης μας, το οποίο θα δημοσιευθεί την 1η Οκτωβρίου 2016

What news Nilavro Nill Shoovro.............iT IS HONOR FOR ME THANKS
MY FRIEND AND POET........
ΤΙ ΝΕΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι τα ποιήματά σας έχουν επιλεγεί για το σπεσιαλ Ευρωπαϊκό αριθμό του αρχείου της ποιησης μας, το οποίο θα δημοσιευθεί την 1η Οκτωβρίου 2016. Για να γίνει αυτός ο αριθμός πιο αυθεντικός και να προωθήσει τους ποιητές μας σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, έχουμε αποφασίσει να δημοσιεύσουμε μια σύντομη βιογραφία του κάθε ποιητή στην 3η πρόσωπο αφήγηση μαζί με τα επιλεγμένα ποιήματα ..
Our Poetry Archive Editorial Desk
We would also like to invite you to like our face book page at this web link:https://www.facebook.com/worldwide.writerspage/ ​to keep yourself updated with all the notifications.
You can also join our face book group to participate with your works at:https://www.facebook.com/groups/OUR.WWWW/.
Even our Google community will be proud enough to have you as an active member at:https://plus.google.com/u/0/communiti…/111145857546959577881
Thank You:
DEAR Poet,
We are happy to announce that your poems have been selected for the Special European number of OUR POETRY ARCHIVE, which will be published on 1st October 2016. To make this number more authentic and to promote our poets to a much wider audience, we have decided to publish a short biography of each poet in 3rd person narrative along with the selected poems..