Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ ΣΤΟ OURPOETRYARCIVE

https://ourpoetryarchive.blogspot.in/2016/09/eftichia-kapardeli.html
DEAR FRIENDS & POETS!
https://ourpoetryarchive.blogspot.com
Our Poetry Archive V-2 No.-6: SEPTEMBER 2016 Is Now On-Line!
This month we are presenting more than 100 poems of 36 poets around the world.
This month we are happy to introduce poet GEORGE ONSY as the “Poet of the Month”. Poetess Stacia Reynolds and Poetess Deborah Brooks have supervised the entire interview procedure for OPA. Hope our readers will appreciate this new dimension of our web journal. You can easily find the top 10 most viewed poems of every week in the site. The more the website is being shared the more viewership will be ensured! So we would like to request you all, please keep on sharing your own poems so that more readers around the world can have a glimpse of your poetic skill and flavor!
We would like to extend our utmost gratitude to you all for your constant support and excellent contributions to make OPA a running success!
With this note we would also like to thank all the participators of the “OPA ANTHOLOGY: Poetry for Unity Against Racism” which has become immense popular among the readers all over the world.
And for the November issue, you can send at least 3 poems on any topic of your own choice, with your profile picture only to our mail address: <ourpoetryarchive@gmail.com> along with the explicit confirmation of your permission for publication in OPA.
Last Date of Submission: 21st September .2016’
Thank you all.
From
The Editorial Desk.
OPA.

THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2016

EFTICHIA KAPARDELI

EFTICHIA KAPARDELI


THE DOWNPOUR
As the blessing of heaven
the road dust
and the dry land
like new love
sudden downpour

*
Η ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ
Σαν την ευλογία του ουρανού
στην σκόνη του δρόμου
και στην ξερή γη
σαν την νέα αγάπη
η ξαφνική νεροποντή

THE PROPHET

The time from the soil
She gave birth to me
time of birth
with light and
after a violent
storm like muddy
flooded blossom
to devour


In yellow rock
the earth's embrace
time carved the day
carved soul
and body


The big secret
the eternal kingdom
in the bowels of the earth
that the mind defines
dozing

**

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ
Ο χρόνος από το χώμα
με γέννησε
ο χρόνος με γέννησε
με φως
και μετά από μια βίαιη
καταιγίδα
σαν το λασπωμένο
πλημμυρισμένο ανθό
με καταβρόχθησε

Σε κίτρινο βράχο
στην αγκαλιά της γης
ο χρόνος σκάλισε την μέρα
σκάλισε το σώμα
και την ψυχή

Το μεγάλο μυστικό
το προαιώνιο βασίλειο
στα σπλάχνα της γης
που ο νους ορίζει
αποκοιμήθη

FRIENDS
Blossoms of light Imperishable
the earth gives birth
with faith and strength
in our heart
with infinitely birds
of the soul and of  dream
we all together embraced friends

***
ΦΙΛΟΙ
Άφθαρτους ανθούς φωτός
η γη γεννά
με την πίστη και την δύναμη
της καρδιάς μας
με τα άπειρα πουλιά
της ψυχής και το ονείρου
φίλοι εμείς αγκαλιασμένοι


LAND OF THE SUN HELLAS

A Thousand Lives dawn
the eyes of ripe
cheeks the Sun
paints and Sweet

  The Word
result of unity
In the heart of cyclamen
seeded by voices
streets in magical
life keeps

The mind wins
Oh! sweet eyes
new life
God's heart

Τhe purple hyacinth
flower
Erasmus reason brings


Land of the sun Hellas
gold net
angels trapped
light to shine
the golden dawn in the first light of dawn
  The reason the Greek fibrillation
light stamp

"Suns rays the brilliant light

****
Χώρα του Ήλιου Ελλάς

Χίλιες  ζωές αυγής
τα όμματα μεστά
μάγουλα που ο Ήλιος
βάφει και γλυκοφιλά

Λόγος
απόρροια της ενότητας
στου κυκλάμινου την καρδιά
σπαρμένη από φωνές
σε δρόμους μαγικούς
την ζωή κρατά

Ο νους κερδίζει
Ωμάτια γλυκά
ζωή νέα
Θεού καρδιά

στου Υάκινθου το πορφυρό
λουλούδι
Εράσμιο λόγο κομίζει


Χώρα του Ήλιου Ελλάς
σε χρυσό δίχτυ
Άγγελοι παγιδευμένοι
στο φως στην λάμψη
στην χρυσαύγεια στο φεγγοβόλημα
Λόγος Ελληνικός στην μαρμαρυγή
φωτός σφραγίς


«ακτίς Αελίου το κάλλιστον φάος


EFTICHIA KAPARDELI