Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

REMEMBERING THE GREATMEN G A N D H I J I & S A S T R I J I on the auspices of BIRTHDAY.


REMEMBERING THE GREATMEN 
G A N D H I J I & S A S T R I J I 
on the auspices of 
BIRTHDAY.

THE MAN OF PEACE
Ο ΟΔΗΓΗΤΗΣ ,Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ , Ο ΑΓΙΟΣ
Το κρυφό νόημα
Της ουσίας της ομορφιάς
Της λύτρωσης ,της αρμονίας
Της Ειρήνης ………
Ο θεμέλιος λίθος της βαθιάς αλήθειας ,
ο οδηγητής o δάσκαλος,ο αγιος

Κρατά το φως ,σαν αστραπή
Την ελπίδα της ψυχής
Καινούργια δύναμη σαν
Το λουλούδι που μετουσιώνεται
Στο χώμα και την λάσπη
Για να ξαναγεννηθεί

Το ακριβό ρόδο της Ινδίας
Που το άνθος καμαρώνει
Ο αγέρας ,η φωτιά ,η θάλασσα
Στον πνευματικό και ηθικό αγώνα
Της ανθρωπότητας
Μια μεγάλη ευλογημένη ψυχή
Της συμπόνιας και της αγάπης
Στους μύλους των άνεμων
Στην ενόραση και το όραμα
Στο χρέος το βαρύ

THE MAN OF PEACE
THE GUIDER, THE TEACHER.THE SAINT
The hidden meaning
The substance of beauty
Of redemption, of harmony
Of peace ………
The foundation of deep truth, 
the guider the teacher,the saint
«the Man of Peace»

Keeps light, like lightning
The hope of the soul
New power as
The flower denatured
In soil and mud
To reborn

The expensive Rose of India
They blossom proud
The wind, the fire, the sea
In the spiritual and moral struggle
Of humanity
A great blessed soul of
Compassion and love in 
The mills of the Winds
In insight and vision
Indebtedness heavy