Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Στις στέγεςτων σπιτιών....................On rooftops
The petals of the red
geraniums flowers
they spent in squares
to houses

decorated 
our windows
in completeness of
fingers and our senses
in spider of time


Στις στέγες των σπιτιών 

τα πέταλα από τα κόκκινα
λουλούδια των γερανιών
ξοδεύτηκαν σε πλατείες
στα σπίτια ,στόλισαν τα
παράθυρά μας στην πληρότητα
των δαχτύλων και των αισθήσεων μας
στην αράχνη του χρόνου