Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Ευχαριστω τον Χρηστάκη Σαμπάνη πρόεδρο του PEGAZI ΓΙΑ την αποστολη τουεξώφυλλου της Ανθολογίας που συμμετέχω και εγω











  • Kopertina e Antologjise Poetike Universale "KORSI E HAPUR' ( OPEN LANE) 4 e LNPSHA "PEGASI" ALBANIA
  • Ευχαριστω τον Χρηστάκη Σαμπάνη πρόεδρο του PEGAZI ΓΙΑ την αποστολη τουεξώφυλλου της Ανθολογίας που συμμετέχω και εγω