Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΝΙΛ http://anthologyofcontemporarywomenspoetry.blogspot.gr/2017/07/eftichia-kapardeli.html#.WXl37I3Wi24.facebook


  • Dear friends, Here is some beautiful poems published in the "OPA ANTHOLOGY OF CONTEMPORARY WOMEN'S POETRY". You may like these poems published with the poems of other eminent poetesses of all over the world. Thank you all.

  • http://anthologyofcontemporarywomenspoetry.blogspot.gr/2017/07/eftichia-kapardeli.html#.WXl37I3Wi24.facebook

Monday, July 10, 2017

EFTICHIA KAPARDELIEFTICHIA KAPARDELI


THE CHAPEL

The candles seem
bright tears
in the icons of the saints
in the small chapel
"Let's order
God
birth light »

The mind breaks down
and chopped
in thousands of cravings
I walk in a street
sanctuary
i am in the Church
with soul pain
and
complaint

Candles in one
gentle blowing air
are extinguished ....
... images are silent
i'm back again
in the dark and
the fallacy
ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ

Τα κεριά …. φαντάζουν
Φωτεινά δάκρυα
στις εικόνες των Αγίων
στο μικρό παρεκκλήσι
«Ας προστάξει ο Θεός
γεννηθήτω Φως»

Ο Νους διασπάται
και τεμαχίζεται
σε χιλιάδες πόθους
Περπατώ σε έναν δρόμο
ιερό
Είμαι στους Εκκλησάκι
με πόνο ψυχής και
παράπονο

Τα κεριά σε ένα
απαλό φύσημα του
Αγέρα σβήνουν ….
Οι εικόνες σιωπούν
Βρίσκομαι πάλι
στο σκοτάδι και
την πλάνηMATURE SPIKES

Ripe   the fruit
In the thick fields, rich golden spikes
June month, month reaper
In fatigue and it
burning sun
Spilled spikes

In dense bundles,to have tilted
With thin slips of wool and with wild- spike tied
In the huge blond hayricks

And after the July the the month of the threshing
Fruit   Falling on the ground
the winnowing and sifting in drimoni(sieve)
In milling
the worm from the wheat
You stand out to make the sweet bread
I am the bread of life
The good seedling ......
Inside the palms
Sweet bread with sacred seed fermented
Well-presented, God-given gift
Bread from sun and light
Bread blessed

Good land,  Blessed god goddess
the spike this that sprouted in
with agriculture and salvation
World,  claim with him I eat and be saved
odeΜεστά  στάχυα

Ώριμος ο  καρπός
Στα παχιά χωράφια μεστά χρυσά στάχυα
Ιούνιος μήνας ,μήνας θεριστής
στην κούραση και το λιοπύρι
Χυμένα στάχυα

Στα πυκνά δεμάτια, γερμένος
με τις λεπτές βεργούλες λυγαριάς και με αγριοσταχα  δεμένα
στις πελώριες ξανθές θημωνιές

Και ύστερα ο Ιουλης ο Αλωνάρης
Καρπός σωριασμένος
στο λίχνισμα και στο κοσκίνισμα στο δριμόνι
στο άλεσμα
την ήρα από το στάρι
ξεχωρίζεις για να γίνει το  γλυκό ψωμάκι
Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής
Ο καλός σπορέας ……

Μέσα στις παλάμες
γλυκό ψωμί με ιερό  σπόρο ζυμωμένο
καλοπλασμένο, μοιρασμένο Θεού δώρο
ψωμί από ήλιο και φως
Ψωμί ευλογημένο

Γῆ ἀγαθή, εὐλογημένη Θεόνυμφε, τὸν στάχυν βλαστήσασα τὸν ἀγεώργητον καὶ σωτήριον κόσμῳ, ἀξίωσόν με τοῦτον τρώγοντα σώζεσθαι.
ᾨδὴ γ´. Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως.
(Απόσπασμα από την Ακολουθία Θειας Μεταλήψεως Εις Το Απόδειπνον)


WOMAN

So myrrh breathe
in easy walking
hair cast as the
meaningful blond ear
Slow motion swish
and beautiful body
Golden Bird
the fire of the Sun
tightly hugged
***
Wind from
Lily, divorced
Naked soul
As visceral poured
****
half-open lips
silent Lust
weighted veins
poured with momentum


EFTICHIA KAPARDELI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου