Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΜΑΤΗΕΣΙΣ-Μόλις πήραμε το πιστοποιητικό  Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης-http://mathesis.cup.gr/certificates/854ec5d1262c41e1bacd99df54c05558
Μόλις πήραμε το πιστοποιητικό 
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης
Βεβαιώνεται με το παρόν ότι ο/η
ΚΑΠΑΡΔΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μάθημα...
ΙΣΤ3.2: Παγκόσμια Ιστορία 2: Ο άνθρωπος απέναντι στο Θείο
το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με διδάσκουσα την κ. Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 9 εβδομάδες —1/5/2017 έως 2/7/2017— με εκτιμώμενη 6ωρη εβδομαδιαία απασχόληση για τους συμμετέχοντες. Το μάθημα προσφέρθηκε μέσω της πλατφόρμας OpenEdX/gr του Mathesis με τήρηση όλων των καθιερωμένων τεχνικών και εκπαιδευτικών προδιαγραφών. Η εξεταστική διαδικασία βασίστηκε στον κώδικα τιμής που δεσμεύονται να τηρούν οι συμμετέχοντες. Η ευθύνη για το περιεχόμενο του μαθήματος και της εξέτασής του ανήκει αποκλειστικά στην διδάσκουσα.

http://mathesis.cup.gr/certificates/854ec5d1262c41e1bacd99df54c05558

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου