Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

https://www.urnovl.co/…

Ευχαριστώ πολύ την ομάδα των 121 λέξεων για την δημοσίευση
Αγαπητή Ευτυχία,

σε ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο:
...
https://www.urnovl.co/…
καθώς και στην καλοκαιρινή μας συλλογή εδώ:
https://www.urnovl.co/…


    Angels of Mercy ... angels of light


That's what the world relies on "cheating" We live it every day and make us kidnapped is made only of matter that consciousness kills and body does not have mercy does not fit innocent souls anymore ........................... ..
Sensitivity to sin is a disadvantage as it has no resistance and does not fight deeply hidden in the heart
The material that flattened the human souls and gave them the wear seems to be the only winner So much pain so much pain
But people who love unselfishly believe, who are sacrificed are so few ............ born every time a child laughs born every time a sick man finds the cure are born every time a soul accepts Human embrace
  Angels of Mercy ... angels of light .............. people who hold all the world embrace

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου