Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Ποιηματά μου στο All poetry

http://allpoetry.com/poem/9171579-New-Land-by-Kapardeli-Efti

http://allpoetry.com/poems/by/Kapardeli%20EftiNew Land


NEW LAND

Silent, Soft unknown
                           World
The old God
a deep sound of ancient
groan and sigh

              ***
In the old watches
time I ask
for the past
for hours, the moments
slipped into unoccupied
by crowding
                      hasty

            ***

Spent my holidays
flowers dried up
a "holy land"
a trembling neofaneroto
star
a book of old
many pages
the new world
singles

 

ΝΕΑ   ΓΗ

Σιωπηλός, μαλακός άγνωστος
Κόσμος
Ό παλιός τού Θεού
ένας βαθύς αρχαίος ήχος
βόγκος και αναστεναγμός

***
Στα παλιά ρολόγια
τον χρόνο ρωτώ
για τα περασμένα
για τις ώρες , τις στιγμές πού
ακατοίκητες γλίστρησαν μέσα
από τον συνωστισμό
βιαστικές

***

Πέρασαν οi γιορτές
τα άνθη ξεράθηκαν
μια «Άγια γη»
ένα τρέμουλο νεοφανέρωτο
αστέρι
σε ένα βιβλίο παλιό με
πολλές σελίδες
ό Νέος κόσμος
ξεχωρίζει

Β ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2007