Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΧΑΙ-ΚΟΥ
Τον σπαραγμό του υμεναίου 
σφράγισε ο κύκλος
***
Στην ελαφρότητα του ανέμου 
με ανταμείβεις με νέα ζωή
***
Καρδιά που δεν γνώρισε ανάπαυση 
στην προσταγή της αγάπης
***
Γλυκιά μελωδία του πόνου 
σε κλάμα παιδιού πρωτογεννημένη 
 ***
Τοξοβόλος της αθωότητας 
το πλήθος σημαδεύω
***
Φτωχοί και αδύνατοι 
εμείς... αθύρματα χρόνου
In anguish matrimonial hymn 
Sealed cycle
***
The lightness of the wind 
rewarded with a new life 
*** 
Heart not met rest 
the commandment of love 
*** 
Sweet melody of pain 
in crying first born child 
  *** 
Archers of innocence 
the crowd mark 
*** 
Poor and weak 
playthings time we ...