Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΙΕΣ-ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ

ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΙΕΣ


Σε καταφύγια και σε
σκηνές ,σε πεδία βολής
με στολές παραλλαγής, 

πολεμίστριες 
γυναίκες πρόσφυγες
με ακλόνητη δύναμη ,αβοήθητες
στην απομόνωση ,στην φτώχεια,
την δυστυχία στον φόβο
τις κακουχίες ,στην απελπισία
στην βία 
Γυναίκες στους ήχους του πολέμου
Γυναίκες Παλαιστίνιες
Γυναίκες Ισραηλινές
Γυναίκες Ελληνοκύπριες
Γυναίκες που γεννήθηκαν ελεύθερες 
Γυναίκες πολεμίστριες
συντρόφισσες ηρωικές 
Χωρίς αναπαμό 
δίνουν το αίμα της καρδιάς τους για τους ανδρες 
για τα αδέλφια ,για τα παιδιά τους
Women warriors 
In shelters and 
scenes at shooting ranges 
camouflage uniforms, 
warriors 
refugee women 
with unwavering strength, helpless 
in isolation, poverty, 
misery in fear 
hardship, despair 
to violence 
Women in the sounds of war 
Palestinian Women 
Israeli Women 
Greek Cypriot Women 
Women born free 
Women warriors 
heroic comrades 
without rest 
give blood of their hearts 
for siblings, men ,for their children