Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014
“Με θαρρούν λόγιο, διανοούμενο, γραφιά και δεν είμαι τίποτα απ’ αυτά, τα δάχτυλά μου όταν γράφω δεν 
μελανώνονται, αιματώνονται.

 Θαρρώ δεν είμαι παρά τούτο, μια απροσκύνητη ψυχή”

Νίκος Καζαντζάκης