Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Ο Θεός είναι συμπονετικός
Ο Θεός είναι συμπονετικός 
κάτω από τον Ήλιο απόμειναν 
οι αγκαλιές
από τις μητρικές καρδιές 

*******
God is Compassionate 
below left over from the Sun 
cuddling 
by parent hearts