Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Τι όμορφα γελάς..............................Τι όμορφα γελάς 
στην επιθυμία ποιο είναι 
το λάθος και ο 
φραγμός
ποια η προσταγή και ποια
η ικεσία ?
***
Οι μέρες της φροντίδας
στην άγρια χαρά
oταν μιλούμε τραγουδιστά
Ω !!!!!!! εσύ η αγάπη η υπακοή
η αφοσίωση
η καρδιά ...........................What beautiful laugh
to desire what is
the error and the
barrier
what is imperative and what
supplication?
***
The days of care
Wild joy
When we talk singing
Oh !!!!!!! you love, obedience
dedication, heart ...........................