Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Μοναχικοί διαβάτες-Lonely passers


Μοναχικοί διαβάτες


Μοναχικοί διαβάτες εμείς 
σε ένα κομμάτι ουρανού 

ανταμώνουμε με ευγνωμοσύνη 

στο βλέμμα του Θεού 

****

Στα αρώματα της μέρας 
τα χρυσά τα κόκκινα 
τα γαλάζια 
στο χώμα 
ήσυχα πλαγιάζουν 

Δεν θέλω πιά τις μεγάλες 
νύχτες με τις σιωπηλές 
γερασμένες γωνιες  


Θα σμιλέψω τα πρόσωπα 
της ζωής μου 
στις μεγάλες πολιτείες 
των ανθρώπων με την 
τρυφερότητα της αγάπης

σε βαθιές αγαπημένες 
αγκαλιές 

Lonely passers 


Lonely passers we

on a piece of heaven

meets with gratitude

in the eyes of God

****

Perfumes of the day
gold red
blue
in soil
quietly lie down 

No longer want big
nights with silent
aged in corners
***
Will sculpt the faces
my life
in big cities
people with
tenderness of love
deep favorite

hugs