Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Global Harmony and Peace (Παγκόσμια Ανθολογία ποιημάτων για την Παγκόσμια Αρμονία και Ειρήνη)

World Anthology of Poems on Global Harmony and Peace (025) Paperback – 2015


Μόλις έλαβα το μήνυμα

https://www.facebook.com/events/331076943767777/?pnref=lhc.recent

INTRODUCTION
Poets are the messengers of the future! They have been the richest source of inspiration since time immemorial and their role is evident from all the minor and major revolutions that the world has ever witnessed. Somewhere on the way to today, we have lost a finer attitude for our beautiful Planet Earth and though scientists and enthusiasts, at least from some parts of the world, are trying to bring a change, it is poets who can truly bring a revolutionary change in the world. Here is a compendium of exceptional poems from poets across the globe that would assert the same on Global Harmony and Peace.
Edited by Dr. Sushma Gandhi Devayani, a renowned educationist, author and humanitarian, the 'World Anthology of Poems on Global Harmony and Peace' is an anthology that would indubitably stir human faculties and ignite the light of reason in minds of readers who are perplexed by the eco-disasters, wars and terrors in the world.
ABOUT THE EDITOR
The Editor Dr. Sushma Gandhi Devayani a specialist in International Affairs and Electronic Media with exposure of BBC Radio Cambridgeshire and Audio-Visual Centre of the Cambridge University, has been teaching Mass Communication to B.J.M.C. and M.Sc. Mass Communication students for the last about three decades. She was chairperson of the Dept. of Mass Communication and Dean of Media Faculty of Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar. A Senior Fellow of ICSSR, Dr. Sushma Gandhi Devayani is at present Professor and Incharge of Research and Publication, ASCO (Amity School of Mass Communication), Amity University, Manesar, Gurgaon. She has authored and published highly acclaimed books ‘Media Imperialism’ and ‘The Dictionary of Electronic Media’. A creative writer of distinction she has to her credit two collections of poems in Hindi. Her social concerns include problems of gender justice, human rights and human development.
για την συμμετοχή μου στην Παγκόσμια λογοτεχνία World Anthology of Poems on Global Harmony and Peace (Παγκόσμια Ανθολογία ποιημάτων για την Παγκόσμια Αρμονία και Ειρήνη)
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ 
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ (ΓΙΑΤΙ)


Χρυσάνθεμα  στην Πέτρα
ζεστά ακόμα από τον Ήλιο
μεγαλώνουν με τα βλαστάρια στον αγέρα 
οι ρίζες τρυπούν την πέτρα
σκάβουν το χώμα και περιμένουν


Όμοια με το φως που πλέει
αρμονικά 
με το χρώμα της φύσης ζυμωμένα
στους αγνοημένους δρόμους ...μοναχικά
με τις μυρωδιές από το βρεγμένο χώμα
 πλασμένα


Το χαμόγελο σου  γεφύρι
για μένα
Ένας ήσυχος άνεμος
φέρνει την μυρωδιά ζεστού ψωμιού
για τους πεινασμένους 
Στους μεγάλους δρόμους  με τις φωτιές
οι φίλοι
τα δάκρυα τους στεγνώνουν


Στις μικρές γωνιές στο χάρτινο
καπέλο σου  ονόματα με οδούς ,αριθμούς
πολιτείες μακρινές
που  γνώρισα
και ταξίδια που  έκανα μαζί σου

Γιατί ,τα φιλιά δεν είναι αιώνια
γιατί σε αγκαλιάζω
τα χέρια μου ,γέμισαν με
 τα μαλλιά σου 
στα σύνορα του κόσμου
η βουή ,δεν ξεχωρίζει πρόσωπα
γιατί εκεί ..τα μεγάλα σου μάτια

γιατί , στα αλήθεια  για σένα
με παγωμένα χέρια

κράτησα τα πεπρωμέναChrysanthemums in stone


Chrysanthemums in stone
still warm from the sun
to grow shoots in the air
roots pierce the stone
dig the dirt and waiting


Similar to light sailing
harmony
the color of the fermented nature
Ignore the lonely streets ...
with the scent of the wet soil
preforms


Your smile bridge
for me
A calm wind
brings the smell of hot bread
for the hungry
In large streets with fire
friends
tears dry


In small corners of the paper
your hat names pathways numbers
distant states
I met
and trips I made with you

Why, kissing is not eternal
why a hug
my hands were filled with
your hair
border in the world
the hustle, indistinguishable faces
because there .. big your eyes

because the truth about you
with cold hands
I kept the destinies