Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

ΠΡΩΤΗ ΜΑΙΟΥ -ΚΑΛΟ ΜΗΝΑΣήμερα έχουμε πρώτη ΜΑΙΟΥ Μια σημαντική μέρα για όλους τους αφανείς ήρωες που δεν πέθαναν αλλά είναι πάντα ανάμεσά μας για να είμαστε εμείς ελεύθεροι 
Ένα ποίημα μου για αυτούς που ακόμα και σήμερα ματώνουν στην γη 

ΕΙΡΗΝΗ


Στο κύκλο του σκότους πενθώ
στον κύκλο του φωτός γεννώ 
στο πυρωμένο χώμα στην διψασμένη γη 
ένα πέτρινο γεφύρι γκρεμισμένο 
στην καρδιά του κόσμου ,το όνομα σου
Ειρήνη
*****
Άνθρωποι τρομαγμένοι
Η πρώτη ανατολή από το
σκοτάδι χωρίζει 
στην καρδιά του κόσμου ,το όνομα σου
Ειρήνη
*****
Στην φωτιά ,τον θρήνο,τον 
όλεθρο, την παραφροσύνη,τον παραλογισμό
τελευταίος ανθός δίχως σπόρο
ένα Απριλιάτικο τριαντάφυλλο ματώνει 
στην καρδιά του κόσμου ,το όνομα σου
Ειρήνη
***
Μια μάνα ένα παιδί γεννά 
στα γκρεμισμένα σπίτια
στα χαλάσματα 
η ζωή τον θάνατο νικά 
στην καρδιά του κόσμου ,το όνομα σου
Ειρήνη


PEACE

In the circle of darkness mourn
the circle of light calve
the calcined clay in a thirsty land
a stone bridge demolished
in the heart of the world, your name
Peace
*****
Terrified people
The first sunrise from
darkness separates
in the heart of the world, your name
Peace
*****
In the fire, the grief, the
havoc, insanity, absurdity
last flower without seed
a Apriliatiko rose bleeds
in the heart of the world, your name
Peace
***
A mother gives birth to a child
in a collapsed homes
the ruins
life defeats death
in the heart of the world, your name
Peace