Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Μόλις έλαβα από τον εξαίρετο φίλο μου Patrick Sammut το περιοδικό il-Pont με την συμμετοχή μου και το ποίημα " sweet tender mother

Μόλις έλαβα από τον εξαίρετο φίλο μου Patrick Sammut το περιοδικό il-Pont με την συμμετοχή μου και το ποίημα " sweet tender mother "Patrick Thanks i am so happy
TENDER SWEET MOTHER

Tender sweet mommy
Oh! beat of my heart

Angel of my life
what hurts and what with compassion
other than you, Mother
Who sweetheart speaks
kindness and patience when
my newborn soul in
unjust world
wounded bleeding
***
Tender sweet mommy
bare branches years
and that the wound in
tired hands
where grow, two springs
your children .... be alone ....
Mother Give me a blessing
each day that passes
to be winner
***
Tender sweet mommy
in thy merciful embrace
you slowly whisper
all the saints with you my child
Christ and the holy Virgin .............
always are your own guides
ΤΡΥΦΕΡΗ ΓΛΥΚΙΑ ΜΑΝΟΥΛΑ( μητερούλα)


Τρυφερή γλυκιά μανούλα 
Ω! χτύπε της καρδιάς μου 
άγγελε της ζωής μου 
ποιος πονεί και ποιος με συμπονεί
άλλος από σένα Μάνα
ποιος μου γλυκομιλεί με
καλοσύνη και υπομονή όταν
η νεογέννητη ψυχή μου στα 
άδικα του κόσμου 
λαβωμένη αιμορραγεί 
***
Τρυφερή γλυκιά μανούλα 
γυμνά κλαδιά τα χρόνια
και εκείνη η πληγή στα
κουρασμένα χέρια 
που μεγαλώνεις, δυο βλαστάρια 
τα παιδιά σου.... μοναχή 
μάνα δώσε μου μια ευχή 
κάθε μέρα που διαβαίνει
να είμαι νικητής 
***
Τρυφερή γλυκιά μανούλα 
στην σπλαχνική σου αγκαλιά
σιγά μου ψιθυρίζεις 
όλοι οι Άγιοι μαζί σου παιδί μου
και ο Χριστός και η Παναγιά............
να είναι πάντα οδηγοί σου


Il-Pont (The Bridge) is an online literary magazine published monthly since October 2012. It's main language is Maltese, but poems in other languages - mainly English and Italian - are regularly included too. Il-Pont is intended to bring together writers and readers 
Dear Friends and Poets,
Please find a virtual copy of online  literary magazine IL-PONT (The Bridge) of May 2015. It can be read also through this link: