Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Θερμές ευχαριστίες στον Dr Abnish Singh Chauhan για την δημοσίευση των ποιημάτων στο περιοδικό Creation and CriticismΘερμές ευχαριστίες στον Dr Abnish Singh Chauhan για την δημοσίευση των ποιημάτων στο περιοδικό Creation and Criticism
1. May 2. Scattered Flowers3. Awake4. The Kiss of Freedom5. Red CropsΣυγχαρητήρια σε όλους τους ποιητές και συγγραφείς
Special thanks to Dr Abnish Singh Chauhan for the publication of the poems in the magazine Creation and Criticism
1. May 2. Scattered Flowers3. Awake4. The Kiss of Freedom5. Red Crops
Congratulations to all poets and writers
http://www.creationandcriticism.com/five_poems_of_kapardeli…
Dear Contributors
Namaskar
This is to inform you that the latest issue of Creation and Criticism (ISSN: 2455-9687), a quarterly international peer-reviewed refereed e-journal devoted to English Language and Literature, has been published online. You may visit the website: www.creationandcriticism.com.
Thanks a lot for your co-operation and contribution.
Regards
Creation and Criticism
ISSN: 2455-9687
(A Quarterly International Peer-reviewed Refereed e-Journal
Devoted to English Language and Literature)
Current Issue: July 2016

Creation and Criticism

ISSN: 2455-9687  
(A Quarterly International Peer-reviewed Refereed e-Journal
Devoted to English Language and Literature)

Issue 02 : July 2016


Five Poems of Kapardeli Eftichia 


Dr Kapardeli Eftichia was born in Athens on 5th November 1968. She studied journalism at AKEM (Athenian Training Center), University of Cyprus, Cyprus, the Republic of Cyprus. She has a passion for writing poetry, stories, essays and xai-kouys. She is a member of the International Writers, The World Poets Society and the Poetas Del Mundo. She resides at Mezonos 229, TK 26222, Patras, Greece and can also be contacted at kapardeli@gmail.com.

1. May


Small joys of May
butterflies inside
blossom leaves
boats with sails open like
mind and heart
touch the stars
like free birds
stand.

Small joys of May
carefree small brides
under the same sky
flushed cheeks
flowers expensive
in lips
painted, defenceless
in love.

Small joys of May
Sweet drops beauty
lily blossoms and
the thoughts spread like
gold ivy
glide to light
desperately

2. Scattered Flowers

Gestures vain like
uprooted trees
within the authorized bodies
bare and unresponsive
rainy weather
the state is sinking
in the murky passages
angels around
bodies
memories and forgetfulness
how to mingle light
with shadow.

At the tender heart
the silent land
the call, the bid.

Scattered blossoms
in oblivion, in sorrow,
to beg in fire
grief
people...
whose heart bows
and loves.

3. Awake

From the life born
Eternity
from the shackles of the earth
the redemption
by love companionship
from the heart of beauty.

Awake to life, freed
light, be eternal
from the shackles of the earth
be redeemed
the fearless love
and heart
to share.

4. The Kiss of Freedom

On stone
inscribed
the kiss of freedom.

On Winter nights
on icy nights
requested by children of
their mothers embrace
fate fills
the empty room.

What is your ruin
eerie voices
and these wild birds
follow
flying past
to live the dream
of freedom.

5. Red Crops

Before I was born
in the vast material ...
isolated
without touch.

In the dark
grew up
the crowd, listing in
sacrifice the roar.

Travelled emaciated
from hunger and
torture
solid walls
to marble my wings
shivers in horror.

Silently bodies around me
drift, slide
inappropriately to unequal
balances in limbo
denatured.

Red crops of the Sun
which watered with
excess blood friends
and buried roots...
cries muffled
heard every night
pierce the veins, air
metamorphose
fire, water—
they do not die.