Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

We have accepted your poem Comrades for our summer issue. Thank you. Best wishes, Shafinur Co-editor

Ευχαριστώ τον Shafinur που θα φιλοξενήσει το ποιημα μου
Dear Poet,

We have accepted your poem Comrades for our summer issue. Thank you.
Best wishes,
Shafinur
Co-editor


Σύντροφοι

Στο κρύσταλλο της σιωπής 
ο κόσμος 
και εκείνη η αναμονή 
από τους περιπατητές 
σύντροφοι 
που αποχαιρέτησα 
στο πέρασμα τους στόλισα 
την καρδιά με δύναμη 
με γνώση με πυρκαγιά

Ανεκπλήρωτοι οι χρησμοί
ο σπόρος της αγάπης μόνο 
στην Ανοιξιάτικη βροχή ανθίζει 
σμίγει με το δροσερό 
χορτάρι ... επαναστατεί

Πόσα χρόνια κοιμόμουν 
στο καμένο χόρτο 
το δάκρυ έκανα πηλό 
με το χώμα 
πως να μάθω τα χρώματα

Comrades
In the crystal of silence
people
and that the wait
from walkers
comrades
who said goodbye
in their wake
decoration
the heart with strength
with knowledge in fire

Unfulfilled the oracles
the seed of love only
Spring flowers in the rain
meets cool
grass ... rebels

How many years have I slept
the burnt grass
I tear clay
with soil
how to learn colors