Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

"Književni pregled-θέλω να ευχαριστήσω τον λογοτέχνη Milutin Djurickovic μέσα από την καρδιά μου είναι τιμή για μένα να συμμετάσχω στην Σερβική Ανθολογία μαζί και έκπληξη

file:///C:/Users/eftichiak/Desktop/ΣΕΡΒΙΑ%20ΚΑΙ%20ΠΟΙΗΜΑΤΑ.pdf
 • The book will be published by the prestigious Alma Publishing Comp.
  Cheers!

 • θέλω να ευχαριστήσω τον λογοτέχνη Milutin Djurickovic μέσα από την καρδιά μου είναι τιμή για μένα να συμμετάσχω στην Σερβική Ανθολογία «Λογοτεχνική κριτική   μαζί και έκπληξη
 • Δεν γνωρίζω την γλώσσα και μου είναι δύσκολο να διαβάσω την Ανθολογία
  Θερμές Ευχαριστίες Συγχαρητήρια σε όλους που έλαβαν μέρος τους λογοτέχνες
  I want to thank το
  Milutin Djurickovic from my heart and it is an honor for me to participate in this anthology with my difficult language
  I like it and many thanks I am so happy
  Your poems was published in serbian in literary book "Književni pregled,", Belgrade, number 13, april-maj-june 2017, page 157-158. Biography in 214 page
ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΦΤΕΡΩΝ

Τρεις άγγελοι με περίσσεια...
γαλήνη
σε έναν παρθένο τρούλo
μιας απλοϊκής εκκλησιάς
κρέμονται
Λούλουδα μετρούν την
δύναμη τους
στις σχισμές της πέτρας
Οι άνθρωποι μεγαλώνουν
στην μοναξιά
διψούν για αγάπη
Οι δρόμοι έρημοι
κρατούν τον πυρωμένο
Ήλιο του καλοκαιριού
τα πουλιά περιμένουν
Στο μακρινό ταξίδι
η υπόσχεση ρίζες απλώνει
στο χτύπημα των φτερών
στις πόλεις του κόσμου
ξυπνούν τα χρώματα στο φως


At flapping wings

Three angels with excess
peacefulness
on one virgin dome
a simplistic church
hanging
Flowers measure
forces
on stone slits
The people grow
in loneliness
hungry for love
The deserted streets
Hold the calcined
sun of summer
birds waiting
In the long journey
promise roots stretching
at flapping wings
in the cities of the world
colors awaken to light


ΜΥΣΤΙΚΟ ΖΩΗΣ

Το παγωμένο λουλούδι
τρύπησε την πέτρα
μοναχό και εκεί αποκοιμήθη
Πέρασαν αιώνες
δακτύλιοι χρωμάτων
ξεδιπλώθηκαν και
θριάμβευσαν σαν
φωτός μεθη
***
Με την ρίζα σφηνωμένη
στης ένωσης το
μέτρημα βαραίνει
τρυφερά γεννιέται και ανθεί πάλι
σε κρυφή αρμονία
το μυστικό της ζωής
Ξοδεύει 


SECRET LIFE


Ice flower
pierced the stone
alone and there dozing
They spent centuries
rings of color
unfolded and
they triumphed as
drunkenness light
***
With the root
wedged of
the union
measuring weighs
the secret of life
spends in hidden harmony
tenderly born and flourishes again


ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ξαφνικός ανεμος
και ο ηχος του κύμβαλου
μοίρας κραυγή
****
Γυμνοί στα κόκκινα
νησια ...του ερωτα
*****
Στο ησυχο φώς
κρατώ το σφυγμό σου
ενωμένη σιωπή
*****
Επιφάνεια και βάθος
αδιέξοδα ονείρων
****
Ιδανικός χρόνος
πνευματικός οδηγός


EPIGRAMS

sudden wind
and the sound of cymbals
cry doom
****
Naked in red
... islands of eros
*****
In the quiet light
hold your pulse
united silence
*****
Surface and depth
dream deadlocks
****
ideal time
spiritual guide


ΑΡΧΕΦΥΤΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

Εποχές καρπών
από γόνιμες σπορές ...
σαν την συμφωνία των πλήκτρων
σε ουράνιες μελωδίες
***
Ψηλά δένδρα
Ξυπνούν ενωμένα
Στο φως απελευθερωμένα
***
Τι δεσμός !ο σπόρος
Στο νέο χώμα
δένεται και λύνεται
βαθιά μέσα του
γίνεται βλαστός ,ανθός
Καρπός 


Authority-germ stem


Seasons fruit
from fertile sowings ...
like arrangement of keys
in heavenly melodies
***
Tall trees
wake united
In light liberated
***
What bond! !
The seed
In the new earth
tied and solved
deep into the
done stem, flower
Fruit


χαι-κου

Σμήνη πουλιών
σε γαλάζιες σελίδες
παγιδεύτηκαν
***
Άνθη αμυγδαλιάς
στα τρυφερά κλαδιά
λευκά φιλιά
****
Αποκοιμήθηκα
στις ρυτίδες του χρόνου
ξύπνησα γέρος
3 hai-ku
flocks of birds
in the blue pages
trapped
***
Flowers tree almonds
the tender twigs
white kisses
****
I fell asleep
in time wrinkles
I woke old


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου